školní družina

Z činnosti školní družiny

Zápisní lístek

Informace o čipovém systému

Kritéria pro přijetí do školní družiny

Vnitřní řád ŠD

 

 Školní družina naší základní školy nabízí dětem v odpoledním čase v 7 oddělení aktivity, ve kterých podporuje a rozvíjí tělesnou i duševní stránku dětí, posiluje  klíčové kompetence, vede děti k týmové spolupráci, empatii, seberealizaci a rozvoji individuálních předpokladů.

K činnosti školní družiny využívají děti dvě herny, kmenové třídy, tělocvičnu, školní zahradu s herními prvky a multifunkční hřiště. Pro žáky 1. ročníku byla z hlediska bezpečnosti u herny vytvořena družinová šatna. Spolupráce školní družiny a vzdělávání na 1. stupni je úzce propojena i v činnostech, které škola pravidelně připravuje, např. vánoční dílny, keramická vernisáž. Na těchto aktivitách se děti ve školní družině výtvarně podílejí. Činnosti ve školní družině se dělí na odpočinkové, zájmové a vzdělávací, vhodně se střídají a doplňují. Vychovatelé se  snaží v odpoledních hodinách dětem čas při pobytu ve škole zaplnit činnostmi, které jsou aktivním a smysluplným vyplněním volného času a zároveň vhodně doplňují základní vzdělávání.

 

 

 

 

 
Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.