Školní poradenské pracoviště

ŠPP pracuje ve složení výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence a speciální pedagog.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Jedná se o komplexní poradenskou službu. K hlavním cílům ŠPP patří podpora příznivého sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu na naší škole, podpora primární prevence sociálně-patologických jevů a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedním z edukačně-preventivních programů, který naše škola poskytuje je program Dobronauti, o kterém si můžete přečíst níže.

 

Edukačně-preventivní program DOBRONAUTI: Zpátky v čase

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Alexandra Hlavatá

Vedoucí ŠPP

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny - po předchozí domluvě.

Výchovný poradce koordinuje výchovu k volbě povolání, provádí průzkum volby povolání mezi žáky. Vede práci učitelů v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Připravuje dotazníky a jiné výstupy pro spolupracující organizace (diagnostický ústav, Policii ČR, odbor sociální péče, středisky výchovné péče, případně diagnostickými ústavy) a koordinuje vzájemnou součinnost. Spolupracuje s pedagogy, rodiči, školní psycholožkou, speciální pedagožkou a metodičkou prevence.

 

METODIK PREVENCE

Mgr. Tereza Kubačková

E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Konzultační hodiny - po předchozí domluvě.

Působí na výchovu žáků ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, posiluje kladné vlastnosti žáků, připravuje je pro život bez negativních sociálně patologických jevů. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, které nabízejí volnočasové a preventivní aktivity. Věnuje pozornost oblasti ochrany zdraví, problematice přenosných chorob, sexuální výchovy, hygieny a prevenci. Upozorňuje na patologické jevy (šikana, ostrakismus, vandalismus, brutalita, kriminalita, rasismus). Spolupracuje s pedagogy, rodiči, výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a speciální pedagožkou, informuje o organizacích, které slouží k prevenci a sociálně právní ochraně dětí.

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. Klára Smutná

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultant v oboru speciální pedagogiky

Konzultační hodiny - po předchozí domluvě.

Speciální pedagog pracuje na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje jim Předmět speciálně pedagogické péče, při kterém se spolu s žáky snaží o rozvoj oslabených funkcí, které se spolupodílí na vzdělávacích obtížích. Dále poskytuje poradenskou činnost a to jak žákům, rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům. Metodicky vede asistenty pedagoga. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní komunikuje s dalšími školskými poradenskými zařízeními a podílí se na nastavování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci se školní psycholožkou a metodičkou prevence podporuje sociální klima prostřednictvím programů primární prevence. Dále participuje na vypracovávání Individuálních vzdělávacích plánů, konzultuje s pedagogy případné výchovně-vzdělávací obtíže a podporuje je při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Mária Chocholáčková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Konzultační hodiny (je potřeba se předem domluvit e-mailem):

Školní psycholog poskytuje individuální poradenství pro žáky, rodiče a učitele. Poskytuje krizovou intervenci (pomoc při řešení obtížných situací) jednotlivcům i třídním kolektivům. Stará se o emoční a sociální rozvoj dětí, spolupracuje s pedagogy na vytváření a udržování pozitivního psychosociálního klimatu tříd. Spolupodílí se na přípravě a realizaci preventivních programů školy. Dále nabízí konzultace rodičům a to individuální nebo společné s dítětem a/nebo učitelem. Úzce spolupracuje se všemi členy ŠPP, učitelským sborem, vedením školy, PPP a dalšími odborníky mimo školu.

 

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení