Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které bylo vytvořeno proto, aby dětem usnadnilo cestu školním životem. Členy ŠPP jsou výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům.

 

Edukačně-preventivní program DOBRONAUTI: Zpátky v čase

 

Výchovný poradce

Mgr. Alexandra Hlavatá

Vedoucí ŠPP.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny - po předchozí domluvě

úterý:  13:00 - 14:00

středa:  7:15 - 8:30

dále možno dle domluvy

Výchovný poradce koordinuje výchovu k volbě povolání, provádí průzkum volby povolání mezi žáky. Řídí práci učitelů v oblasti výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Vede agendu žáků vyšetřených v PPP. Kompletuje individuální vzdělávací plány, připravuje dotazníky a posudky pro diagnostický ústav, Policii ČR, odbor sociální péče. Spolupracuje s pedagogy, rodiči a metodikem prevence.

 

Metodik prevence

Mgr. František Stráník

E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny po telefonické domluvě nebo po domluvě se žáky ve škole.

Působí na výchovu žáků ve vztahu ke zdravému životnímu stylu, posiluje kladné vlastnosti žáků, připravuje je pro život bez negativních sociálně patologických jevů. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, které nabízejí volnočasové aktivity. Věnuje pozornost oblasti ochrany zdraví, problematice přenosných chorob, sexuální výchovy, hygieny a prevenci. Upozorňuje na patologické jevy ( šikana, ostrakismus, vandalismus, brutalita, kriminalita, rasismus). Spolupracuje s pedagogy, rodiči, výchovným poradcem, informuje o organizacích, které slouží prevenci a sociálně právní ochraně dětí.

 

Speciální pedagog

Mgr. Klára Smutná

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultant v oboru speciální pedagogiky

Konzultační hodiny

pondělí: 14.00 - 15.00

čtvrtek:  9.00 - 10.00

dále možno po telefonické domluvě

 Provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost. Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči dětí a mládeže během provádění nápravných metod. Může poskytovat speciální pedagogické služby. Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb, intervenční činnost-pracuje s konkrétním dítětem, participuje na IVP a kariérním poradenství, metodicky vede asistenty pedagoga, podporuje pedagogy při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

Školní psycholog

Mgr. Ivona Vaníková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny (je potřeba se předem domluvit e-mailem nebo telefonicky 548 216 559):

Pondělí: 14.00 - 15.30 hod.

 

Školní psycholog poskytuje individuální poradenství pro žáky, rodiče a učitele. Poskytuje krizovou intervenci (pomoc při řešení obtížných situací) jednotlivcům i třídním kolektivům. Pracuje s třídním kolektivem s cílem podpořit psychosociální klima tříd. Provádí depistáže (vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) a screening poruch učení na I. stupni. Spolupodílí se na přípravě a realizaci preventivních programů školy. Úzce spolupracuje se všemi členy ŠPP, učitelským sborem, vedením školy, PPP a dalšími odborníky mimo šk

Co nabízím 

  • Starám se o emoční a sociální rozvoj dětí a snažím se rozvíjet jejich silné stránky.
  • Úzce spolupracuji s pedagogy na vytváření a udržování pozitivního třídního klimatu.
  • Podporuji profesní i osobní růst pedagogů a jejich sebepéči.
  • Nabízím konzultace rodičům (individuální nebo společné s dítětem/učitelem).
  • Spolupodílím se na přípravě a realizaci preventivních programů.
  • Poskytuji krizovou intervenci jednotlivcům i třídním kolektivům.
  • Podporuji respektující a oceňující atmosféru ve škole.
  • Úzce spolupracuji s členkami ŠPP, s učitelským sborem, vedením školy, PPP a dalšími organizacemi mimo školu.

Žáci i učitelé mohou přijít do mé pracovny ve 2. patře nebo mě oslovit kdekoliv v prostorách školy.

 

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení