Školní parlament

V roce 1999 vznikl na naší škole školní parlament.

Parlament tvoří zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku. Zástupce je zvolen vždy svou třídou na začátku školního roku.

Parlament se schází jednou měsíčně, podle potřeby i častěji. Na schůzkách  se řeší dotazy žáků z jednotlivých tříd, které jsou převážně zaměřeny na organizační chod školy z pohledu žáků. Dále se týkají akcí, které je možné připravit pro děti, podporuje se spolupráce mezi stupni, zejména mezi prvňáky a deváťáky. Plánuje se také výpomoc a organizační zajištění na vánočních a velikonočních dílnách, akcích pro předškoláky, zápisu do 1. tříd a dalších aktivitách školy. Zástupci také navrhují, do jakých projektů a akcí, které připravují jiné organizace, se zapojit.

Jednou za dva měsíce se scházejí zástupci přímo s ředitelkou školy. Tato setkání mají za cíl propojit pohledy pedagogického sboru a žáků školy na organizační chod, podporovat informovanost napříč školou, zvýšit zájem žáků o školní společenství, vést děti k odpovědnému přístupu k životu. Uskutečnění jejich podnětů  napomáhá žákům nabývat dovednosti, které jim umožní aktivně a smysluplně se podílet na změně života společnosti a dává jim možnost pocítit, že jsou schopni svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Školní parlament spolupracuje na škole od roku 2017 s KAO - kroužek aktivního občanství, zaměřuje se zejména na aktivity spojené s pomocí a podporou opuštěných, týraných zvířat. Další aktivitou je pomoc seniorům.
Poslední akcí parlamentu  ve spolupráci s Občanským sdružením je organizace Zahradní slavnosti, která je pořádaná vždy k Mezinárodnímu dni dětí na školní zahradě a hřišti.

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení