Projektová činnost

 ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

project erasmus 002

 

Národní plán obnovy                                                                                                                                           

  NPO                  obnova 2                obnova 1          

 

Vzděláváme pro budoucnost            MAP IV

Šablony OP JAK                                                        Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

op jak                                         map iv

 

Dějepis+

 

Dějepis+ je projektem, který je jedním z nástrojů k naplňování cílů vytyčených MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Tvoří důležitý článek k proměně a obohacení metod výuky. Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu a možné podpory škol ve vztahu k faktické proměně způsobů a metod výuky. 

Od září 2021 je pokusné ověřování uskutečňováno v hodinách dějepisu na dvě stě osmnácti zapojených základních i středních školách na celém území České republiky. Učitele dějepisu, kteří jsou do pokusného ověřování zapojeni, projekt podporuje formou školení, seminářů, metodik a úzké spolupráce s odborníky, kteří jim poskytují pravidelné konzultace.

 

Šablony III

 

Výzva OP VVV. Vybrané aktivity školy jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, tandemovou výuku, podporu ICT.

             

Participace rozpočtu do škol

Projekt MMB, zapojení žáků do činnosti školy, podpora komunikačních dovedností, finanční gramotnosti a demokracie v praxi.

 

Síť otevřených brněnských škol

Projekt MMB, podpora kvalitních volnočasových a zájmových aktivit žáků, organizace společenských a sportovních činností pro děti i veřejnost.

 

 

Bowlingová liga

Podpora netradičních sportovních týmových aktivit, vzájemných vztahů.

 

Příběhy našich sousedů

Edukativní práce s žákovskými týmy, které se učí dokumentaristickou práci se vzpomínkami pamětníků. Výpovědi se zaznamenávají textově, obrazově i zvukově. Výsledky této aktivity se prezentují veřejnosti na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a veřejným vystoupením na slavnostní závěrečné prezentaci.

 

DigiMe ATCZ216

Projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg  Rakousko- Česká republika. Hlavní partner je Bildungsdirektion für Wien  (školský úřad Vídeň) Partneři: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace,Wirtschaftsagentur Wien a Vysočina Education. Projekt se zaměřuje na podporu digitálních technologií a  jejich praktické využití pro vzdělávání napříč jednotlivými obory.

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

  Pomoc a podpora žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

 

Hrdá škola    Hrdá škola

Zapojení školy do projektu podporujícího sounáležitost žáků ke škole.

 

Ovoce, zelenina a mléko do škol

 ovoce    https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspxb/Default.aspx

       

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení