O škole

Historie naší školy začíná v roce 1964. Základní škola byla zbudována uprostřed sídliště  v Brně - Juliánově. Kolem školy jsou velké travnaté plochy a budova má i vlastní rozsáhlou zahradu a sportovní zázemí.

Zpočátku její existence tu bylo vyučováno kolem 800 žáků. Postupem doby, jak sídliště stárlo a ubývalo žáků, se přestalo s vyučováním na směny.

 

Škola má několik odborných pracoven, které léta slouží  svému účelu -  učebna informatiky, která byla v prosinci 2012 nově vybavená výkonějšími a moderními počítači, hudebna, zrcadlový sál pro výuku veškerých pohybových aktivit od aerobicu po taneční výchovu, učebna chemie, fyziky, výtvarný a keramický ateliér se dvěma kruhy a dvěma pecemi, školní kuchyňka, jazyková učebna zrekonstruovaná ve školním roce 2012/2013, jazykoherna pro výuku anglického jazyka na 1. stupni je funkční od 2. pololetí školního roku 2012/2013, knihovna s multimediální učebnou, dílny, tělocvična. V léte 2014 proběhla rekonstrukce vodovodních řad a sociálního zařízení na 2.stupni a během prázdnin v roce 2015 na 1. stupni a ve školní družině.

 

Od školního roku 2007/2008 jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola na cestě. Na naší škole vyučujeme rozšířenou výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a anglického jazyka. Ve vyšších ročnících jsme od školního roku 2012/2013 zapojeni do projektu CLIL (obsahově a jazykově integrované učení) - závádění anglického jazyka do ostatních vyučovacích předmětů. CLIL je účinným nástrojem ke zlepšení jazykových znalostí a dovedností žáků, patří k současným evropským vzdělávacím trendům a snaží se zdokonalit současný stav ve výuce cizích jazyků. Od školního roku 2013/2014 je zaveden druhý cizí jazyk od 7. ročníku, na naší škole se jedná o jazyk německý.

Naše škola je vkusně a účelně vybavena. Pro odreagování o přestávkách mohou děti využívat horolezeckou stěnu na chodbě školy, zahrát si florbal nebo fotbal v tělocvičně, která byla v roce 2009 kompletně zrekonstruována, nebo se proběhnout po školním dvoře či atletickém sportovišti. Děti rovněž často využívají areál dětského koutku s altánem a opičí dráhou. Od jara 2014 se na školním pozemku realizuje projekt, díky kterému je zahrada oživena novými prvky ( např. komunitní kruh, vyvýšené záhony, bylinková spirála a naučná stezka). Na chodbách jsou rozmístěny mobilní sedací prvky, které se dají využít i při výuce vedené alternativními metodami.

Při škole existuje Školní klub, který v 25 kroužcích navštěvují stovky dětí. Máme i vlastní přírodovědnou stanici.

 

Velkou pozornost věnuje škola sportovním aktivitám, pořádáme turnaje ve skoku vysokém, šplhu o tyči, máme výborné fotbalové a florbalové družstvo. Žáci se účastní řady sportovních aktivit, které pořádají nejen školy z naší městské části, ale i další organizace. Opakovaně se umísťují naši žáci na medailových místech.

Na škole pracují  pěvecké sbory pro mladší děti,  dále DPS Petrklíč a Orchestra Pulchra pro žáky vyšších ročníků, kteří nás úspěšně reprezentují doma i v zahraničí ( např. Makarské kulturní léto 2014). Jsme organizátory vánočních a jarních koncertů, které se již léta stávají oblíbeným zpestřením doby před svátky vánočními a Velikonocemi. Škola se zapojuje do řady projektů, které zkvalitňují výuku ve škole i vybavení školy.

Velkou záštitou školy je sehraný pedagogický sbor se zájmem o svoji práci a naše žáky.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.