O škole

Historie naší školy začíná 9.2.1964, kdy se poprvé otevřely její dveře žákům. Základní škola byla postavena uprostřed nového sídliště v Juliánově na ulici Krásného. O krásu se sice v naší škole neustále staráme, ale původ názvu není od slova krásný ve významu pěkný, nýbrž je ulice pojmenovaná podle Miloše Krásného, kterého nacisti v roce 1942 popravili v Praze za účast v odboji.

Juliánov byl původně vsí pod Bílou horou, založenou v roce 1789.  Německé jméno Julienfeld bylo odvozeno od Juliany, dcery majitele dvora, který ves založil. Roku 1849 se vesnice stala součástí Židenic jako jejich osada. V průběhu 1. poloviny 60. let 20. století se jihovýchodně od bývalého Juliánova začalo stavět jedno z prvních brněnských panelákových sídlišť, jehož součástí je i naše škola. Stavba sídliště začala podle projektu Pavla Krchňáka. Centrem sídliště je Juliánovské náměstí,od kterého je naše škola vzdálena necelých 100 metrů a které bylo v roce 2019 revitalizováno, proběhla rekonstrukce fontány s barevně nasvícenými vodotrysky, vysazeny stromy a dodán mobiliář.

Kolem školy jsou rozlehlé travnaté plochy a nová stromová výsadba. Budova má  vlastní rozsáhlou zahradu a multifunkční hřiště.

Zpočátku její existence tu bylo vyučováno kolem 800 žáků, dnes má kapacitu 500 žáků. Postupem doby, jak sídliště stárlo a ubývalo žáků, se přestalo i s vyučováním na směny.

Škola má dnes několik odborných pracoven, které léta slouží  svému účelu:

  • učebnu informatiky,
  • mobilní počítačovou učebnu zařízenou v rámci projektu Šablony III,
  • hudebnu,
  • zrcadlový sál pro výuku veškerých pohybových aktivit od aerobicu po taneční výchovu,
  • v roce 2019 zrekonstruovanou učebnu chemie, fyziky a přírodopisu,
  • učebnu matematiky,
  • výtvarný a keramický ateliér,
  • školní kuchyňku,
  • učebnu polytechnické výchovy,
  • tělocvičnu.

Všechny kmenové třídy mají dataprojektor, v některých třídách jsou interaktivní tabule. Na chodbách školy mají děti čtenářské koutky, chodby samotné jsou vybaveny edukačními materiály. V rámci aktivity žáků Participace do škol byla dle návrhu žáků vybavena aula školy sedacími prvky a deskovými hrami.

Pedagogové pracují s efektivními didaktickými materiály, které rozvíjí a podporují získání praktických životních kompetencí. V řadě předmětů využíváme prvky metody CLIL. Od školního roku 2013/2014 je zaveden od 7. ročníku předmět druhý cizí jazyk, na naší škole se jedná o jazyk německý.

Od školního roku 2007/2008 jsme začali vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola na cestě - School on the road. Vedle běžného učebního plánu nabízíme žákům vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy nebo anglického jazyka, obojí již od 1. třídy. Pro komunikaci s žáky i rodiči, vedení povinné dokumentace využíváme elektronický systém Edookit. Vyzvedávání dětí ze školní družiny u nás probíhá pomocí čipového systému BELLHOPE.

Naše škola je vkusně a účelně vybavena. Pro odreagování o přestávkách mohou děti využívat horolezeckou stěnu na chodbě školy, zahrát si florbal nebo fotbal v tělocvičně, proběhnout se po školním dvoře či atletickém sportovišti, použít herní prvky na chodbách školy. Děti rovněž často využívají na školní zahradě areál dětského koutku s altánem a opičí dráhou. Zahradu oživujeme stále novými prvky ( např. komunitní kruh, vyvýšené záhony, bylinková spirála a naučná stezka) a stromovou výsadbou. Na chodbách školy jsou rozmístěny mobilní sedací prvky, které se dají využít i při výuce vedené alternativními metodami. Škola je zapojena do řady projektů, které podporují kvalitní vzdělávání žáků, více naleznete na našich webových stránkách v sekci Projektová činnost.

Při škole existuje Školní klub, který ve 20 kroužcích nabízí stovkám dětí aktivně a smysluplně využitý volný čas. Máme i vlastní menší přírodovědnou stanici.

Velkou pozornost věnuje škola zdravému životnímu stylu, podporujeme tradiční i nové sportovní aktivity, pořádáme turnaje ve skoku vysokém, šplhu o tyči, máme fotbalové a florbalové družstvo, nově od školního roku 2019/2020 i bowlingový tým. Žáci se účastní řady sportovních aktivit, které pořádají nejen školy z naší městské části, ale i další organizace. Již léta se umísťují naši žáci na medailových místech.

Žáky podporujeme ve všech oblastech vzdělávání, snažíme se o to, aby každý žák dosáhl svého maxima, využil svůj potenciál a získanými znalostmi a dovednostmi byl kvalitně připraven do běžného života.

Na škole pracují  pěvecké sbory pro mladší děti na 1.stupni, dále DPS Petrklíč a Orchestra Pulchra pro žáky vyšších ročníků, kteří nás úspěšně reprezentují doma i v zahraničí ( např. Makarské kulturní léto 2014, festival ve Slovinsku 2018, vystoupení na Konferenci hudební výchovy pro 3. tisíciletí v roce 2019). Jsme organizátory vánočních koncertů a jarních festivalů, které se již léta stávají oblíbeným zpestřením doby před svátky vánočními a Velikonocemi. Škola se zapojuje do řady místních, národních a mezinárodních projektů, které zkvalitňují vzdělávání i vybavení školy. Navazujeme spolupráci se zahraničními školami pro podporu jazykového vybavení žáků.

V rámci distančního vzdělávání využívala škola komunikační platformu Teams.

Velkou devízou školy je sehraný a kreativní pedagogický sbor. Ceníme si vstřícného, příjemného a pohodového pracovního prostředí, které společně s pedagogy, ostatními zaměstnanci školy, žáky a rodiči vytváříme.

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení