Charakteristika hudebních tříd

Od školního roku 1998/1999 nabízí naše škola žákům rozšířenou výuku hudební výchovy.

Předmět hudební výchova pomáhá žákům rozvíjet aktivní a receptivní přístup prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností. Rozvíjí vědomosti, dovednosti a návyky, které žák získává již v předškolním věku. Umožňuje syntézu oblastí kulturních a uměleckých (literatura, divadlo, film, výtvarné umění, oblast mediální).

Výuka je podporována praktickými činnostmi v nepovinném předmětu Sborový zpěv pro žáky 1.-4. ročníku a ve volitelných (popř. nepovinných) předmětech Sborový zpěv, Instrumentální soubor pro žáky 5.-9. ročníku, do kterých jsou žáci zařazováni na základě malé talentové zkoušky. Tyto předměty jsou pro žáky tříd s RvHv povinné.

Škola spolupracuje se ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na Došlíkově ulici v Brně, jejíž lektoři vyučují žáky hudebních tříd hru na zvolený hudební nástroj.

Žáci tříd s RvHv pravidelně vystupují na koncertech pořádaných školou, obcí i jinými  organizacemi.

Škola pořádá výměnné koncertní zájezdy.

 

Hudební výchova je realizována nejen jako předmět ve vyučovacích hodinách, ale také prostřednictvím výchovných koncertů a krátkodobých projektů. Využívá se mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou, prvoukou, literaturou.

Výuka hudební výchovy probíhá ve dvou odborných učebnách, popřípadě i ve třídě kmenové.

 Ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy mají děti navýšeny hodiny hudební výchovy následovně:

  • od 1. do 4. ročníku – 3 hodiny v týdnu
  • od 5. do 9. ročníku – 2 hodiny v týdnu
Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.