V 6. ročníku žáci přirozeným způsobem rozšiřují své dosavadní znalosti a pomocí vhodně zvolených výukových metod získávají znalosti nové. 

Hodinová dotace angličtiny jsou 4 hodiny týdně, z toho jedna hodina je jazykový seminář s rodilým mluvčím. Rodilý mluvčí staví své semináře na základě komunikačních aktivit a hlavním cílem těchto seminářů je zprostředkovat našim žákům pravidelný a intenzivní kontakt s praktickou angličtinou díky rodilému mluvčímu a poskytnout jim zážitek z interakce pouze v angličtině. 

Žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds od nakladatelství Cambridge, které podporují mezipředmětové vyučování. V hodinách anglického jazyka jsou využívány moderní a interaktivní výukové technologie, prvky projektové výuky a pracuje se s výukovým programem na počítačích v jazykové učebně. Seznamují se s reáliemi. Dle možností se žáci zapojují do školních i mimoškolních soutěží v cizím jazyce.

Na konci 6. ročníku žák rozumí poslechovým i textovým cvičením odpovídající úrovně, vyhledá v nich požadované informace a je schopný svými slovy reprodukovat obsah. Žák se dokáže aktivně zapojit do konverzace z oblasti probíraných témat, pokládá otázky a adekvátně na ně reaguje. 

7c861be3 8102 4518 a132 454a7f227e73    813b889e aa1e 4ccd b27c 25956508ccef    a213df6d 1c47 47a4 9303 744e417946f6

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.