V 7. ročníku žáci navazují na doposud získané znalosti, přirozeným způsobem si je prohlubují a zábavnou formou získávají vědomosti nové. 

Hodinová dotace angličtiny jsou 4 hodiny týdně. Jedna z hodin je vedena rodilým mluvčím formou semináře, ve kterém si žáci zdokonalují hlavně své komunikační schopnosti. Žáci již bez problému rozumí všem pokynům rodilého mluvčího a jsou schopni vést dialog na odpovídající úrovni. 

V hodinách žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds od nakladatelství Cambridge. Nové učivo smysluplně a logicky navazuje na získané znalosti a žáci si tak přirozeně osvojují anglickou gramatiku. Hodiny anglického jazyka jsou postaveny na střídání různých výukových metod, využívá se moderní a interaktivní technika, pracuje se s chybou a jsou používány prvky metody CLIL, kdy se anglický jazyk stává základem mezipředmětového vyučování. Dle možností se žáci zapojují do školních i mimoškolních soutěží v cizím jazyce.

Na konci 7. ročníku žák již rozumí složitějším poslechovým a textovým cvičením a umí z kontextu odvodit význam doposud neznámého slova. Žák dokáže samostatně vytvořit text z oblasti probíraných konverzačních témat a slovní zásoby. Aktivně se zapojuje do konverzace, samostatně tvoří otázky a odpovědi, vnímá reálie. 

7.1           7.2

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení