V 7. ročníku žáci navazují na doposud získané znalosti, přirozeným způsobem si je prohlubují a zábavnou formou získávají vědomosti nové. 

Hodinová dotace angličtiny jsou 4 hodiny týdně. Jedna z hodin je vedena rodilým mluvčím formou semináře, ve kterém si žáci zdokonalují hlavně své komunikační schopnosti. Žáci již bez problému rozumí všem pokynům rodilého mluvčího a jsou schopni vést dialog na odpovídající úrovni. 

V hodinách žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds od nakladatelství Cambridge. Nové učivo smysluplně a logicky navazuje na získané znalosti a žáci si tak přirozeně osvojují anglickou gramatiku. Hodiny anglického jazyka jsou postaveny na střídání různých výukových metod, využívá se moderní a interaktivní technika, pracuje se s chybou a jsou používány prvky metody CLIL, kdy se anglický jazyk stává základem mezipředmětového vyučování. Dle možností se žáci zapojují do školních i mimoškolních soutěží v cizím jazyce.

Na konci 7. ročníku žák již rozumí složitějším poslechovým a textovým cvičením a umí z kontextu odvodit význam doposud neznámého slova. Žák dokáže samostatně vytvořit text z oblasti probíraných konverzačních témat a slovní zásoby. Aktivně se zapojuje do konverzace, samostatně tvoří otázky a odpovědi, vnímá reálie. 

7.1           7.2

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.