V 8. ročníku žáci prohlubují získané znalosti anglického jazyka v předchozích ročnících. Nové vědomosti opět získávají přirozeným a praktickým způsobem pomocí vhodně zvolených výukových metod a konverzačních cvičení. 

Hodinová dotace jsou 4 hodiny týdně, z toho je jedna hodina realizována formou jazykového semináře pod vedením rodilého mluvčího. V těchto seminářích zlepšují žáci své komunikační dovednosti v anglickém jazyce, a to jak v rozhovorech s rodilým mluvčím, tak i pomocí různých aktivizujících metod, debat a diskuzí. 

Žáci v hodinách pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds od nakladatelství Cambridge. Znalosti žáků jsou podporovány využíváním počítačových výukových programů, se kterými žáci pracují samostatně na počítačích nebo společně s využitím interaktivní tabule. Žáci navštěvují divadelní představení v anglickém jazyce a v jednotlivých hodinách je využívána pestrá škála metod a forem práce od diferencování třídy přes využití didaktických her, komunikačních a inscenačních metod až k moderním a atraktivním metodám práce se třídou.  Dle možností se žáci zapojují do školních i mimoškolních soutěží v cizím jazyce.

Na konci 8. ročníku se žáci aktivně zapojí do standardní konverzace, zeptají se a adekvátně reagují v běžné komunikaci a dialozích, dokážou samostatně vytvořit i reprodukovat delší a náročnější text. Jsou schopni gramaticky a stylisticky správně utvořit text s použitím slovní zásoby z osvojených témat. Vnímají reálie.

1  2  3

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení