V 9. ročníku žáci aktivně využívají své dosavadní znalosti anglického jazyka, opakují a upřesňují si již dříve probíranou gramatiku a navazují na ni novými vědomostmi. Cílem vzdělávání je ukotvit znalosti a dovednosti získané na základní škole a ještě více prohlubovat zájem žáků o anglický jazyk a jeho praktické využití v každodenním životě, zdokonalit četbu cizojazyčné literatury, poslech a porozumění slyšeného.

Hodinová dotace jsou 4 vyučovací hodiny týdně. Jedna z hodin ve vzdělávání má opět formu jazykového semináře, který vede stále rodilý mluvčí. Žáci již dokážou bezprostředně komunikovat a reagovat. Minimálně využívají mechanického opakování a memorování. Seminář s rodilým mluvčím slouží k podpoře komunikačních dovedností, schopností a rozvoji samozřejmého mluveného projevu bez úskalí a problémů.

V hodinách žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds od nakladatelství Cambridge. Žáci jsou vedeni k aktivnímu a vhodnému využívání získaných znalostí anglického jazyka v praktickém každodenním životě a v běžných komunikačních záležitostech. Jsou automaticky obeznámeni s reáliemi. Dle možností se žáci zapojují do školních i mimoškolních soutěží v cizím jazyce.

Na konci 9. ročníku je žák schopen plynule hovořit a reagovat v každodenní komunikaci, dokáže samostatně vytvořit text z oblasti probíraných konverzačních témat a reprodukovat ho, orientuje se v obsahu komplikovanějších textů s minimálním využitím vizuální opory.

83a811ec 2e8a 47c8 81f0 495de8f3e40c         5128af39 5d82 4174 a4ee e435c3376a49

74149592 601c 47e2 aab7 8d1cddfef99e  a7644789 ca30 4e50 8483 a810d9007e3a

cafd2350 0765 49c6 ad2f 83389b64b8e3

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení