Ve 2. ročníku žáci navazují na učivo z 1. třídy, tvoří již jednoduché věty v přítomném čase průběhovém, vytvářejí jednoduché dialogy, v konverzaci využívají zájmena a přídavná jména.

Časová dotace jsou 2 hodiny anglického jazyka a 1 hodina Jazykové přípravky týdně, hodiny jsou dělené. Žáci pracují s pracovním sešitem Super Minds nakladatelství Cambridge.

Jazyková přípravka probíhá pod vedením rodilého mluvčího, který s žáky procvičuje a upevňuje slovní zásobu především formou her, písniček, říkanek, interaktivních her nebo malých projektů, např. na téma hračky, potraviny, oblečení, nakupování.

Žáci pracují s interaktivní tabuli, vyučující využívají interaktivní učebnici angličtiny.

Od 2. ročníku vyjíždí žáci na jazykové soustředění s intenzivní výukou jazyka nebo s rodilým mluvčím.

20191024 123025     20191024 123034   20191024 123041

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.