Žáci již tvoří složitější věty v přítomném čase, využívají grafickou podobu jazyka. Je zařazována projektová výuka, skupinové práce. Slovní zásoba je rozšiřována tématy z běžného života, žáci tvoří dialogy, konverzují ve skupinách, učí se pracovat se slovníkem.

Časová dotace jsou 4 hodiny týdně, v jedné z těchto hodin je přítomen rodilý mluvčí, hodiny jsou dělené. Žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds nakladatelství Cambridge, využívají interaktivní tabuli, elektronickou učebnici angličtiny, anglické časopisy a knihy pro děti, navštěvují učebnu jazyků pro 1. stupeň.

Žáci vyjíždí na jazykové soustředění s intenzivní výukou jazyka nebo s rodilým mluvčím.

 

Shopping (We made our own shop and then went shopping)

20200228 110258 20200228 110311 20200228 110400

20200228 113645 20200304 121317 20200304 121411

20200304 121634 20200304 121702 20200304 122430

Project My Day - lesson with native speaker

 20200129 122811 20200129 122748 

                               20200129 115459

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.