Žáci již tvoří složitější věty v přítomném čase, využívají grafickou podobu jazyka. Je zařazována projektová výuka, skupinové práce. Slovní zásoba je rozšiřována tématy z běžného života, žáci tvoří dialogy, konverzují ve skupinách, učí se pracovat se slovníkem.

Časová dotace jsou 4 hodiny týdně, v jedné z těchto hodin je přítomen rodilý mluvčí, hodiny jsou dělené. Žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds nakladatelství Cambridge, využívají interaktivní tabuli, elektronickou učebnici angličtiny, anglické časopisy a knihy pro děti, navštěvují učebnu jazyků pro 1. stupeň.

Od 2. ročníku vyjíždí žáci na jazykové soustředění s intenzivní výukou jazyka nebo s rodilým mluvčím.

 

Project My Day - lesson with native speaker

 20200129 122811 20200129 122748 

                               20200129 115459

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.