Žáci navazují na učivo předešlých ročníků. Jsou schopni tvořit rozvinuté věty a jednoduchá souvětí, zapojí se do jednoduché konverzace, používají grafickou podobu jazyka, kde se tolerují menší chyby. Rozumí textu psanému i mluvenému, který dokáží reprodukovat, hovoří převážně plynule v rámci slovní zásoby a daných témat.

Je zařazována projektová výuka, skupinové práce, žáci tvoří dialogy, konverzují ve skupinách, pracují se slovníkem, anglickými knihami a časopisy, vypracovávají referáty a prezentace na daná témata, účastní se jazykové soutěže Around English.

Časová dotace jsou 4 hodiny týdně, v jedné z těchto hodin je přítomen rodilý mluvčí, hodiny jsou dělené. Žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds nakladatelství Cambridge, využívají interaktivní tabuli, elektronickou učebnici angličtiny, anglické časopisy a knihy pro děti, navštěvují učebnu jazyků a informatiky.

Žáci vyjíždí na jazykové soustředění s intenzivní výukou jazyka nebo s rodilým mluvčím.

 

Lesson with native speaker

20200122 080543   20200122 080617   20200122 082855

20200122 082924   20200122 083024

In the 4th class we had project Habitat. Children worked in the groups. They made poster with pictures of wild animals, they wrote short sentences and they named animals. Children learned where do wild animals live and what do they eat.

20200205 095858   20200205 095913 1  20200205 095840

 We had a short project FOOD. Children learned new words and we were talking what do they like. We were practicing food conversations with SOME, ANY, WHAT ABOUT, SHALL WE MAKE...

jídlo 1   ovoce

 

 

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.