Žáci navazují na učivo předešlých ročníků, tvoří složitější věty a rozvité slovní celky, zapojí se do konverzace, používají grafickou podobu jazyka, rozumí mluvenému slovu, který dokáží reprodukovat, hovoří plynule v rámci slovní zásoby a daných témat.

Je zařazována projektová výuka, skupinové práce, žáci tvoří dialogy, konverzují ve skupinách, pracují se slovníkem, anglickými knihami a časopisy, vypracovávají referáty a prezentace na daná témata.

Časová dotace jsou 4 hodiny týdně, v jedné z těchto hodin je přítomen rodilý mluvčí, hodiny jsou dělené. Žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds nakladatelství Cambridge, využívají interaktivní tabuli, elektronickou učebnici angličtiny, anglické časopisy a knihy pro děti, navštěvují učebnu jazyků pro 1. stupeň.

Od 2. ročníku vyjíždí žáci na jazykové soustředění s intenzivní výukou jazyka nebo s rodilým mluvčím.

 

Vytváříme komiks

20200130 080525  20200130 080557  20200130 080611

20200130 080620          20200130 084147

VYTVÁŘÍME ÚVODNÍ STRÁNKU NOVIN

IMG 20200123 084137  IMG 20200123 084142 1  IMG 20200123 084209

IMG 20200128 090316 1  IMG 20200128 090327  IMG 20200128 090341 1

  IMG 20200128 092255 1  IMG 20200128 092423  IMG 20200128 092807 2

IMG 20200128 093219  IMG 20200128 093303 1  IMG 20200128 093634

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.