Žáci navazují na učivo předešlých ročníků. Dokáží tvořit již složitější věty a rozvité slovní celky, používají grafickou podobu jazyka bez výrazných chyb. Rozumí i náročnějšímu textu (mluvený i psaný), který obsahuje i neznámá slova a dokáží jej stručně reprodukovat z celého kontextu. Po přípravě jsou schopni hovořit na dané téma. Dokáží se zapojit do konverzace a reagovat přiměřeně své slovní zásobě.

Žák zvládá výstupy ve všech čtyřech podobách jazyka, tedy mluvení, psaní, čtení a poslech.

Do výuky je zařazována projektová výuka, skupinové práce, žáci tvoří dialogy, konverzují ve skupinách, pracují se slovníkem, anglickými knihami a časopisy, vypracovávají stručné referáty na daná témata, účastní se jazykové soutěže Around English,

Časová dotace jsou 4 hodiny týdně, v jedné z těchto hodin je přítomen rodilý mluvčí, hodiny jsou dělené. Žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds nakladatelství Cambridge, využívají interaktivní tabuli, elektronickou učebnici angličtiny, anglické časopisy a knihy pro děti, navštěvují učebnu jazyků a informatiky.

Žáci vyjíždí na jazykové soustředění s intenzivní výukou jazyka nebo s rodilým mluvčím.

 

Divadlo v anglickém jazyce

https://youtu.be/hL9r0gQxBrw

 

        

 Vytváříme komiks

20200130 080525  20200130 080557  20200130 080611

20200130 080620          20200130 084147

VYTVÁŘÍME ÚVODNÍ STRÁNKU NOVIN

IMG 20200123 084137  IMG 20200123 084142 1  IMG 20200123 084209

IMG 20200128 090316 1  IMG 20200128 090327  IMG 20200128 090341 1

  IMG 20200128 092255 1  IMG 20200128 092423  IMG 20200128 092807 2

IMG 20200128 093219  IMG 20200128 093303 1  IMG 20200128 093634

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.