V hodinách angličtiny se žáci jazykové třídy seznamují zábavnou formou se základní slovní zásobou, učí se tvořit jednoduché věty a porozumět pokynům vyučujícího.

Časová dotace jsou 2 hodiny anglického jazyka a 1 hodina nepovinného předmětu Jazyková přípravka týdně, hodiny jsou dělené. Žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Super Minds nakladatelství Cambridge.

Jazyková přípravka probíhá pod vedením rodilého mluvčího, který s žáky procvičuje a upevňuje slovní zásobu především formou her, písniček, říkanek a interaktivních her, např. na téma části těla, hračky, zvířata, nakupování.

Žáci tvoří krátkou otázku a odpověď, umí vyjádřit, co mají a nemají rádi.

Pracují s interaktivní tabulí, vyučující využívají interaktivní učebnici angličtiny.

     

      

   

      

      

 

Povídali jsme si o ovoci a zelenině. Naučili jsme se spoustu nových slovíček. Nakonec jsme si z ovoce a zeleniny udělali hostinu. 

   

   

 

 

 

Nahoru