Příloha č. 2 - vzor

 

Obsah

 

1.Úvod……………………………………………………………………………...................5

2. Berlín mezi lety 1945 – 1960…………………………………………………………….6

2.1 Berlínská blokáda…………………………………………………………………………...7

2.1.1 Letecký most……………………………………………………………………………. 8

3. Berlínské zajímavosti mezi lety 1945 – 1960……………………………………….9

3.1 Zajímavosti………………………………………………………………………………....10

4. Léta 1970 – 1980………………………………………………………………………...12

4.1 Berlínská krize……………………………………………………………………………..13

5. Berlínská zeď………………………………………………………………………………..14

6. Závěr………………………………………………………………………………………....15

 

Příloha č.3

Použitá literatura a zdroje

Seznam použitých materiálů:

Seznam publikací:

Příklad: Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Praha, Portál 2002.

Internetové stránky:

Příklad: http://www.snowboarding.cz

Časopisy:

Příklad: Počítač pro každého. Číslo 25, ročník 2004, strana 20-25.

Ostatní:

Příklad: Rozhovor s Janem Rychlým.

 

Příloha 1b

Poděkování

Děkuji paní učitelce Mgr. Xxxxxx za pomoc a trpělivost při vedení mé absolventské práce.  Poděkováni patří také Pppppppp za spolupráci při získávání ústného svědectví pro praktickou část mé práce.

 

Příloha č.1a

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji práci vypracoval/a sama/sám a uvedl/a jsem pravdivě všechny použité zdroje a literaturu.

 

 

Příloha č.4 - dokumenty ke stažení - Přihláška k absolventské práci

Příloha č.1 - dokumenty ke stažení - Titulní strana absolventské práce

 

 

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.