• třídy z rozšířenou výukou hudební výchovy a anglického jazyka
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku  
 • moderně vybavená jazykoherna   
 • školní družina pro žáky 1.-4. ročníku
 • školní klub s množstvím kroužků různého zaměření  
 • využívání moderních technologií ve výuce
 • nově vybavená počítačová učebna
 • venkovní učebna
 • účast na sportovních, jazykových, hudebních, matematických a výtvarných soutěžích
 • individuální přístup k dětem talentovaným a dětem s poruchami učení
 • krásné a zdravé prostředí s vlastními travnatými pozemky, hřištěm a zrekonstruovanou tělocvičnou
 • vlastní jídelna, 3x týdně výběr ze dvou jídel, dietní stravování
Nahoru