1. Pro pedagogické pracovníky ŠK:
 • dodržují BOZP, se kterou byli seznámení na začátku činnosti ŠK,
 • každý úraz zapíší do knihy úrazů v kanceláři školy,
 • k ošetření dítěte využijí lékárničky ve sborovně školy, nebo v tělocvičně,
 • svoji nepřítomnost v předstihu hlásí vedoucí ŠK,
 • důsledně a zodpovědně vedou povinnou dokumentaci,
 • poučí žáky o BOZ v daném kroužku,
 • dlouhodobou nepřítomnost žáka nahlásí lektor vedoucí ŠK,
 • každá absence dítěte je zapsána do třídní knihy daného kroužku,
 • dodržují hygienické zásady a návyky při práci,
 • dodržují pravidla řádu školy pro pedagogy,
 • dodržují pracovní dobu,
 • vedoucí kroužku zodpovídá za žáka pouze v době jeho přítomnosti v kroužku.
 1. Pro žáky ŠK:
 • je závazný řád školy a vnitřní řád školního klubu,
 • do kroužku přichází nejdříve 5 minut před začátkem,
 • respektují pokyny lektora,
 • dodržují zásady vhodného chování,
 • svršky a obuv umístí do šatny k tomu určené,
 • dodržují zásady bezpečnosti,
 • nepřítomnost, pokud ji znají předem, nahlásí učiteli nebo vedoucí kroužku,
 • nosí do kroužků jen pomůcky k tomu určené,
 • hrubé porušení kázně, soustavné nerespektování pokynů vedoucího a neomluvená absence může být důvodem k vyloučení z kroužku.

Při přerušeném provozu školního klubu z epidemiologických či jiných závažných organizačních důvodu v 1. pololetí školního roku se platba převádí do 2. pololetí. V případě přerušení provozu ve 2. pololetí se platba zasílá zákonným zástupcům na uvedený účet.

         Dne 1.9.2021                                                        Jaroslava Zapletalová

                                                                                     vedoucí školního klubu

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení