Vážení rodiče,

srdečně vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2024/2025. 

 

Zápis se koná v budově ZŠ Krásného 24 v Brně Juliánově

v pondělí 29. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hodin, 

v úterý 30. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hodin. 

Den a přesný čas zápisu si zarezervujte prostřednictvím rezervačního systému na stránkách http://zapisdozs.brno.cz. Rezervaci bude možné vytvořit od poloviny března.

 

Do prvního ročníku školního roku 2024/2025 se zapisují děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti s loňským odkladem povinné školní docházky. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2024.

Pokud se nemůžete z vážných důvodů dostavit k zápisu, můžete po předchozí telefonické domluvě využít dodatečný zápis (tel.: 601 131 824, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

 

Pro své děti můžete zvolit vzdělávací program:

 • Školní vzdělávací program Škola na cestě - základní 

Standardní učební plán založený na týmové spolupráci, komunikaci, toleranci, odpovědnosti a řešení problémů. Má vyváženou hodinovou dotaci všech předmětů a zaměřuje se na:

čtenářskou gramotnost, matematické dovednosti a všeobecný rozvoj dítěte,  prakticky využitelné dovednosti, znalosti a rozvoj životních kompetencí,  zásady komunikace a diskuse, dodržování norem a pravidel,  motivaci pro celoživotní vzdělávání.

 

 • Školní vzdělávací program Škola na cestěrozšířené vyučování anglického jazyka 

Výuka je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, její součástí  jsou rodilí mluvčí, kteří s  dětmi  společně s pedagogy vyjíždí také na školy v přírodě.  Časová dotace je v  1. a 2. třídě 3 hodiny týdně, od 3.ročníku 4 hodiny (jedna hodina s rodilým mluvčím), na druhém stupni navíc hodina Jazykového semináře.  Žáci se účastní školních a městských soutěží jako jsou English  Jungle  a English  Guide. 

Kritéria pro zařazení do tříd s rozšířenou výukou Aj 

Zájemci o zařazení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka projdou krátkým pohovorem s vyučujícími anglického jazyka, při kterém nebude posuzována znalost angličtiny, ale komunikační a jazykové předpoklady pro výuku ve třídě s RvAj.  

Komunikační předpoklady - vyjadřovací schopnosti, dobrá slovní zásoba, řeč bez vad. 

Jazykové předpoklady - reprodukce slyšeného slova, sluchová paměť, fonetické rozlišení začátku a konce slov.

 

 • Školní vzdělávací program Škola na cestě - rozšířené vyučování hudební výchovy

Hudební výchova je realizována nejen jako předmět ve vyučovacích hodinách, ale také prostřednictvím výchovných koncertů a krátkodobých projektů. Využívá se mezipředmětových vztahů s výtvarnou výchovou, prvoukou, literaturou. Výuka hudební výchovy probíhá ve dvou odborných učebnách, popřípadě i ve třídě kmenové.

Ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy mají žáci hodiny hudební výchovy rozvrstveny následovně:

od 1. do 4. ročníku – 3 hodiny v týdnu

od 5. do 7. ročníku – 2 hodiny v týdnu + hodiny sborového zpěvu nebo instrumentálního souboru

od 8. do 9. ročníku - 1 hodina v týdnu + VP s hudebním zaměřením a  hudební kroužek v rámci školního klubu

 Kritéria pro zařazení do tříd s rozšířenou výukou Hv

Do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy jsou děti zařazovány na základě úspěšně zvládnuté malé talentové zkoušky (intonace, rytmus, koordinace pohybu, zájem o hudební činnosti), při které jsou posuzovány předpoklady pro výuku ve třídě s RvHv.

 

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

 • žádost o přijetí

Před samotným zápisem zákonný zástupce vyplní a vytiskne žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na adrese http://zapisdozs.brno.cz/ . Tuto žádost odevzdáte ve škole při zápisu, je možné ji vytisknout i ve škole. Žádost o přijetí by měla být podepsána oběma zákonnými zástupci.

Při vyplňování žádosti o přijetí vám bude vygenerován číselný kód, který si uschovejte. Pod tímto kódem zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do konkrétní první třídy.

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce 

U dětí, které nejsou občany ČR, musí zákonný zástupce předložit doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém pobytu.

 

Informace o přijetí či nepřijetí a o zařazení dítěte do konkrétní první třídy budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení na hlavních dveřích školy a na webových stránkách školy. Rodiče budou informováni také elektronicky. 

Podrobné informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, Školní družiny, Školního klubu se dozvíte na informativní schůzce v červnu  2024 (pozvánku obdržíte elektronicky).

 

Kritéria pro přijetí do naší základní školy 

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v našem spádovém obvodu.

Pokud je počet dětí ze spádového obvodu vyšší než kapacita pro přijetí, budou přednostně přijaty děti, jejichž sourozenec již naši školu navštěvuje. Ostatní spádové děti budou přijímány na základě losování.

Děti z jiného spádového obvodu přijímáme v případě volné kapacity dle následujících kritérií:

 • sourozenec, který již naši školu navštěvuje 
 • losování za přítomnosti vedení školy, zástupců školské rady a zřizovatele. 

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zvažujete pro své dítě odklad školní docházky, dostavte se i s dítětem k zápisu.

Zapisujícího učitele informujte o skutečnosti, že budete žádat o odklad školní docházky

Potřebné dokumenty:

 • žádost o odklad, vytisknete na adrese http://zapisdozs.brno.cz/ nebo při zápisu ve škole,  
 • kladné doporučení poradenského zařízení,  
 • kladné doporučení odborného (dětského) lékaře, 
 • rodný list dítěte, 
 • občanský průkaz zákonného zástupce. 

V případě, že nemáte v den zápisu obě kladná doporučení nebo ještě nejste rozhodnuti, zda budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, musíte zažádat o přijetí k základnímu vzdělávání (vytiskněte žádost o přijetí a odevzdejte ve škole).

 

 

Spádové ulice ZŠ Krásného 24 

Andrýskova, Bělohorská (č. 51–163 lichá a č. 42–102 sudá), Boettingrova, Jedovnická (č. 2–4 sudá včetně písmen), Juliánovské náměstí, Kamenačky (č. 39–57 lichá a č. 20–28 sudá), Krásného, Marie Kudeříkové, Mazourova, Nezamyslova, Ondříčkovo náměstí, Otakara Ševčíka (č. 38–72 sudá a č. 7785 lichá), Pod Sídlištěm, Podlomní, Potácelova (č. 69–81 lichá a č. 76–90 sudá), Sejkorova, Slatinská (č. 23–73 lichá a č. 28–106 sudá), Souběžná, Strakatého, Škroupova, Špačkova, Vápenka, Závodského.

 

V případě dotazů se můžete obracet na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Šárku Moukovou.

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

tel.: 601 131 824

 

Těšíme se na viděnou

pedagogický sbor školy

Nahoru
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytics
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení