Aktuality


Organizace začátku školního roku 2021/2022

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zdravím vás v druhé polovině měsíce srpna, věřím, že jste prožili příjemné letní dny, načerpali dostatek sil, energie a s úsměvem budete vzpomínat na společné zážitky a prožitky.

 

Blíží se 1. září 2021 a s ním začátek školního roku 2021/2022, doufám, že nám bude přát počasí a budeme moci školní rok zahájit společně na školním hřišti v 8.00 hod. Při nepřízni počasí bude zahájení školního roku probíhat v tělocvičně školy. V tomto případě budete všichni vstupovat do budovy školy hlavním vchodem a půjdete do tělocvičny.

 

Při vstupu do budovy školy a pohybu na chodbách školy vás všechny žádám o zakrytí dýchacích cest rouškou nebo respirátorem, rodiče žáků 1. tříd, kteří své školáky doprovodí do tříd, žádám o ponechání roušky či respirátoru na obličeji i v kmenové třídě.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ proběhne v září vždy v kmenových třídách ve 4 termínech antigenními testy Genrui Bio Tech. Odběr se provádí vatovou štětičkou ze sliznice nosní dírky v hloubce 2,5 cm, tedy v přiměřené bezbolestné části. Na výsledek se čeká 15 minut, samotná manipulace s testovací sadou a její nachystání trvá cca 5 minut, odběr pár vteřin. Testování obecně již děti znají a myslím si, že ho bez problémů zvládnou se svými třídními učiteli, u menších dětí v 1.-3. ročníku budou s třídními učiteli ve třídě i další pedagogové, aby dětem asistovali a navodili klidnou atmosféru. Není se čeho bát!

 

Pokud by však přece jen někdo z rodičů dětí 1.-3. tříd chtěl být u testování přítomen, sdělte tuto skutečnost přes Edookit od 25.8.- 30.8. 2021 do 14.00 hod. třídním učitelům, abychom stihli připravit testovací místnost - tělocvičnu školy. Sdělte také, které testovací dny budete chtít být přítomni. V tomto případě budou rodiče a žáci 1.-3. tříd vstupovat do školy bočním vchodem, od hřiště školy, od 7.30 hod. - 7.50 hod. Udržujte v budově školy rozestupy 1,5 m a mějte zakryté dýchací testy. Budete se řídit pokyny dohledu, výsledek testu následně sdělíte dohlížející osobě, poté opustíte budovu školy a dítě pod dohledem dospělé osoby bude odcházet do šatny a třídy.

 

Pro screeningové testování antigenními testy místo PCR testy jsme se rozhodli na základě sdělení, která jsme ověřovali na MŠMT - na PCR testy je nyní nutné dělat výběrové řízení, je větší byrokratická zátěž a v případě nutnosti dalších testů nebude stát PCR proplácet a přecházelo by se stejně na antigenní testy.

 

TERMÍNY TESTOVÁNÍ

1.9. 2021 - 2.-9. ročníky

2.9. 2021 - 1. ročníky

6.9. 2021 - 1.-9.r.

9.9. 2021 - 1.9.r.

 

 

NETESTUJÍ SE DĚTI, které:

 • přinesou potvrzení o negativním testu z odběrového místa,
 • mají 14 dní od druhé dávky očkování,
 • prodělali onemocnění COVID-19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní.

 

POKUD VAŠE DÍTĚ SPADÁ DO JEDNÉ Z TĚCHTO TŘÍ KATEGORIÍ, NECHŤ PŘINESE DANÉ POTVRZENÍ 1.9. 2021 S SEBOU DO ŠKOLY A PŘEDÁ TŘÍDNÍMU UČITELI.

 

Věřím, že k informaci dále uváděné nedojde, ale jsem povinna ji sdělit, pokud nebude dítě testované, rodiče budou testování odmítat společně s ochranou dýchacích cest, nebude dítěti umožněno prezenční vzdělávání. Pokud dítě či rodič nezletilého žáka odmítne jeho testování, ale souhlasí s ochranou dýchacích cest, bude dítěti umožněno vzdělávání prezenční formou, ale ochranu dýchacích cest bude muset mít po celou dobu pobytu ve školní budově, tedy i při pobytu ve školní družině a v případě provozu školního klubu i v něm.

 

Na co budeme v září v rámci epidemiologické situace myslet:

 • žáci školy jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy, ne při výuce ve třídě,
 • všichni zaměstnanci školy a žáci dodržují hygienická pravidla - pravidelně si myjí ruce, dezinfikují si je(pokud má vaše dítě alergii na dezinfekční prostředky a máte své vlastní, může je dítě používat),
 • třídy budou pravidelně větrány,
 • ve škole bude dostatek hygienických prostředků,
 • žákům budou pravidelně připomínána pravidla hygieny,
 • společné prostory, vodovodní baterie, splachovadla, kliky dveří, madla, spínače světel budou 2x denně dezinfikovány,
 • všechny omyvatelné povrchy včetně hraček ve školní družině budou denně dezinfikovány, látkové herní prvky budou čištěny párou,
 • pokud nebude dítě přítomno v den testování ve škole, bude testováno 1.den přítomnosti ve škole, pokud je to možné, dodržujte termíny stanovené pro testování v září, ušetříme si tak další administrativu a personální zátěž,
 • v rámci vzdělávání bude minimalizováno stěhování do odborných učeben,
 • při pozitivním záchytu 1.-2.9. a 6.9. jde do izolace jen dítě s pozitivním testem,
 • při pozitivním záchytu 9.9. jde do izolace celá třída,
 • rodiče jsou vždy při pozitivním testu dítěte kontaktováni neprodleně vedením školy, dítě je pod dohledem dospělé osoby v izolační místnnosti do té doby než přijde zákonný zástupce - šatna u tělocvičny,
 • posílejte do školy dítě zdravé bez příznaků respiračního onemocnění - dítě nemá teplotu nad 37 stupňů Celsia, nebolí ho hlava nebo v krku, nekašle, nemá rýmu ani zimnici,
 • stravování probíhá ve školní jídelně v oddělených sektorech, žáci jedné třídy jsou společně v jedné části, není samoobslužný výdej, vše obdrží děti od paní kuchařek u výdejního pultu,
 • dítě v karanténě ani rodinní příslušníci tohoto dítěte nemohou vyzvedávat oběd ve školní jídelně,
 • do jídelny vstupují děti s ochranou úst, před jídelnou si umyjí a vydezinfikují ruce, v jídelně je dohled, který zejména dětem z 1. ročníku pomůže s případnými obtížemi při stravování, přítomni u družinových dětí jsou i vychovatelé a paní vychovatelky, roušku si děti při obědu odloží do sáčku, který si přinesou z domova,
 • děti se po skončení vyučování zbytečně nezdržují v prostorách školy, ve školní jídelně ani šatnách.

 

Organizace vzdělávání do 13.9. 2021

 

1. září 2021, 8.00 slavnostní zahájení školního roku

Vyučování 1. stupeň do 8.45 hod., 2.-5.r. testování, žáci tedy mohou školu opustit o několik minut později,

                  2. stupeň do 9.40 hod.

                  Oběd: 10.00 – 11.30 hod.

                 ŠD v provozu v plném rozsahu od 6.30 – 17.00 hod.

2.-3. září 2021

Vyučování - 1.třídy do 9.40 hod. – ŠD v plném provozu, 2. září testování 1. tříd,

                    2.-5. třídy do 10.45 hod.,

                    6.-9. třídy do 11.40 hod.

                   Oběd  11.00 – 12.30 hod.

6.-10. září 2021

Vyučování - 1.třídy  do 11.40 hod.

                    2.- 5. ročníky dle rozvrhu, maximálně do 12. 35 hod.

                    6.- 9. ročníky dle rozvrhu, maximálně do 13. 30 hod.

                    Oběd po ukončení vyučování.

 

Od pondělí 13. září 2021 výuka v plném rozsahu dle rozvrhu.

 

 

Vážení rodiče,

další podstatné informace obdržíte od svých třídních učitelů 26.-27.8. 2021. V sekci Aktuality na webových stránkách školy se ve vztahu k epidemiologické situaci umisťují hromadné obecné informace, konkrétní sdělení zasílají třídní učitelé přes elektronický systém Edookit.

V případě změn, nejen v rámci epidemiologické situace, vás budeme vždy informovat.

Přeji za celý pedagogický sbor Základní školy Krásného příjemný, ničím nerušený srpen a na viděnou 1.9. 2021 v 8.00 hod. na slavnostním zahájení školního roku 2021/2022.

 

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

ČIPY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

čipy do školní družiny pro nové žáky si můžete vyzvednout ve vestibulu školy dne 1.9.2021 od 9:00 do 15:30 hodin. Záloha za jeden čip je 100,-Kč. Čipy budou nachystány pro rodiče, kteří již odevzdali zápisní lístek do školní družiny.

Zároveň je možné vrátit čipy dětí, které již do školní družiny nebudou docházet. Prosím, čipy vracejte čisté, nepopsané ani nijak označené.

 

ŠKOLNÍ KLUB, DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2021/2022

 

Přeplatek za školní rok 2020/2021 -  školní klub

Přeplatek bude převeden na kroužky ve školním roce 2021/2022 – 1. pololetí.

Přihláška do školního klubu 2021/2022

Přihlášky do školního klubu 2021/2022 jsou ke stažení na stránkách školy v sekci školní klub, nebo k vyzvednutí na vrátnici.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte na vrátnici, třídnímu učiteli, nebo vedoucí školního klubu p. Jaroslavě Zapletalové na začátku září.

Začínáme 15. 9. 2021. Rozvrh kroužků se snažíme zanechat ve stávající podobě, mohou být drobné změny. Rozpis bude na stránkách školy a vyvěšen na škole 1. září 2021.

Výtvarný atelier

Žáci z výtvarného ateliéru se zapisují přes přihlášku školního klubu. Hodina a den bude zapsána v rozvrhu.

Přihláška do výtvarného atelieru pro budoucí prvňáčky

Výtvarný atelier je přednostně otevřen pro žáky 1.A. Základy kresby, malby, pastelu, základy grafických technik, malování v plenéru, návštěva galerií a výstav.

 

 

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.