Aktuality


ŠKOLNÍ KLUB, DŮLEŽITÉ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2021/2022

 

Přeplatek za školní rok 2020/2021 -  školní klub

Přeplatek bude převeden na kroužky ve školním roce 2021/2022 – 1. pololetí.

Přihláška do školního klubu 2021/2022

Přihlášky do školního klubu 2021/2022 jsou ke stažení na stránkách školy v sekci školní klub, nebo k vyzvednutí na vrátnici.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte na vrátnici, třídnímu učiteli, nebo vedoucí školního klubu p. Jaroslavě Zapletalové na začátku září.

Začínáme 15. 9. 2021. Rozvrh kroužků se snažíme zanechat ve stávající podobě, mohou být drobné změny. Rozpis bude na stránkách školy a vyvěšen na škole 1. září 2021.

Výtvarný atelier

Žáci z výtvarného ateliéru se zapisují přes přihlášku školního klubu. Hodina a den bude zapsána v rozvrhu.

Přihláška do výtvarného atelieru pro budoucí prvňáčky

Výtvarný atelier je přednostně otevřen pro žáky 1.A. Základy kresby, malby, pastelu, základy grafických technik, malování v plenéru, návštěva galerií a výstav.

 

 

Výuka a organizační chod školy v závěru školního roku 2020/2021:

do 18.6. výuka dle rozvrhu,

21.-24.6. - výuka bez nultých a odpoledních hodin, 1. stupeň do 12.35, 2. stupeň do 13.30, maximálně do 13.50 dle rozvrhu,

25.-29.6. třídní učitelé ve svých třídách, 1. stupeň do 11.40,oběd v průběhu 4. vyučovací hodiny 1.-2.r. včetně ŠD, 3.-5.r. 11.40 bez ŠD,

             ŠD oběd 12.00 – 12.35,

             2.stupeň do 12.35, obědy dle rozpisu tříd od 12.35 - 12.55.

29.6. - 8.15 hod. slavnostní vyřazování žáků 9.r. na hřišti školy, při nepříznivém počasí v tělocvičně školy,

30.6. slavnostní ukončení školního roku:

 • 8.00 relace ŘŠ,
 • do 8.45 rozdání vysvědčení v kmenových třídách,
 • 8.50 – žáci 2.-8. ročníků vytvoří špalír od chodeb  2. stupně k vrátnici a před budovu školy, žáci 1. tříd vyvedou žáky 9.r.,
 • Oběd 9.45 – 11.30 hod.,
 • provoz ŠD do 16.00.

 

Přejeme všem žákům, rodičům a  zaměstnancům školy klidné letní dny, radost a jen samé příjemné zážitky.

Těšíme se na viděnou 1.9. 2021

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče, pokud vaše dítě nebude ve školním roce 2021/2022 navštěvovat školní družinu, můžete čipy vracet  30.6.2021 od 9 hodin vedoucí ŠD p. Denise Sochatzi.

 

 

Změny k 8.6. 2021

Vážení rodiče a žáci,

od 8.6. 2021 při výuce nemusí mít již žáci ochranu dýchacích cest, ve společných prostorách školy tato povinnost však stále platí.

 

Příjemné červnové dny

Mgr. Petra Grünhutová

 

 

Návrat žáků do škol - změny od 24.5. 2021

Vážení rodiče a žáci 2 stupně,

od 24.5. 2021 končí vzdělávání rotačním způsobem. Všichni žáci školy se vzdělávají prezenčním způsobem, který je povinný.  Aktuální rozvrh uvidíte v Edookitu.

S pozdravem 

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

Návrat žáků do škol - změny od 17.5. 2021

Vážení rodiče a žáci, od pondělí 17.5. 2021 dochází v rámci vzdělávání ke změnám, od 24.5. 2021 je v řešení možnost, že všechny ročníky budou prezenčně vzdělávány ve škole bez rotace.

Změny k 17.5. 2021

 • osobní přítomnost všech žáků 1. stupně ve škole, výuka probíhá dle prezenčního rozvrhu, škola již neposkytuje online hodiny a distanční vzdělávání,
 • příchod do školy běžně od 7.40 hod., ranní družina od 6.30 hod.,
 • ruší se homogenita tříd a skupin při vzdělávání, v zájmových aktivitách a stravování,
 • ruší se "8. oddělení" školní družiny zřízené pro rodiče žáků vybraných profesí,
 • školní družina je v provozu dle standardního chodu do 17.00 hod.,
 • školní klub otevírá kroužky Výtvarný ateliér ( dle rozvrhu), Keramika ( dle rozvrhu), Atletika - na školním hřišti v pondělí 15.00 - 16.00 hod., 16.00 - 17.00 hod., Míčové hry pro všechny zájemce, kteří se přihlásí do pondělí 17.5. paní vedoucí ŠK Jaroslavě Zapletalové, středa 15.00 - 16.00, 16.00 - 17.00 hod.,
 • nastupují 8.-9.r. k prezenčnímu vzdělávání, 6.-7.r. jsou v režimu distančního vzdělávání,
 • testování žáků probíhá vždy v pondělí PCR testy - na počátku 1. vyučovací hodiny,stále se jedná o hromadné testy ve spolupráci s laboratoří Elisabeth Pharmacon,
 • žáci se PCR testy testují 1x za 14,
 • v případě nepřítomnosti dítěte v den testování ve škole, testuje se 1. den nástupu antigenními testy ze slin ( v případě pozitivního výsledku jsou zákonní zástupci vyrozuměni vedením školy telefonicky),
 • výsledky PCR testování obdrží zákonní zástupci v den testování v odpoledních hodinách na Edookit,
 • v případě zájmu škola dítěti vystaví potvrzení o výsledku testování,
 • platí povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu úst a nosu.

Přeji příjemné dny

Petra Grünhutová

 

Návrat žáků do škol - změny od 3.5. 2021

Vážení rodiče,

od 10.5. 2021 podle platných informací k 2.5. 2021 nastupují rotačně do prezenčního vzdělávání také žáci 2. stupně. Níže uvádím důležité informace k 3. květnu, aby bylo pro vás vše přehledné.

Od 3.5. 2021

 • Tv v dosavadním režimu, hodiny Tv po 13.30 budou odvolány.
 •  Testování žáků i zaměstnanců 1x týdně v pondělí, v případě nepřitomnosti v pondělí ihned v den nástupu. Platí pro žáky i zaměstnance.
 • 3.C se testuje PCR, 4.-5.r. antigenními testy, změna nastane od 10.5.
 • Režim ŠD i 8. oddělení ve stejném řádu.

 Od 10.5. 2021

 • V týdnu od 10.5. se prezenčně vzdělávají 1.-3.B, 6.-7.r.
 • V týdnu od 17.5. se prezenčně vzdělávají 3.C - 5.r., 8.-9.r.
 • V době prezenčního, rotačního vzdělávání, není povinností školy mít v týdnu distančního vzdělávání online hodiny, případné změny a úpravy online hodin a konzultací  budou sděleny vyučujícími žákům a rodičům do 7.5. 2021.
 • Testování bude probíhat od 10.5. ve všech třídách PCR testy každé pondělí, v případě nepřítomnosti dítěte v den testování ve škole, testuje se 1. den nástupu antigenními testy ( v případě pozitivního výsledku jsou zákonní zástupci vyrozuměni vedením školy telefonicky). Výsledky PCR testování obdržíte v den testování v odpoledních hodinách na Edookit. Žáci 1. stupně přicházejí do školy dle dosavadního rozpisu příchodů, žáci 2. stupně klasicky od 7.40 hod. na 1. vyučovací hodinu.
 • PCR testování probíhá ve spolupráci s židenickou laboratoří Elisabeth Pharmacon. Jedná se o metodu testování ze slin.
 • Prezenční rozvrh daného týdnu s případnými změnami uvidíte v elektronickém systému Edookit.
 • V týdnu distančního vzdělávání budou žáci pracovat převážně s materiály a úkoly vyplývajícími z učiva, kterému se děti věnovaly v týdnu prezenčního vzdělávání.

Přeji vám všem příjemné jarní dny

Petra Grünhutová, ředitelka školy

      

Stravování:

Všichni žáci, kteří mají prezenční výuku a běžně chodí na obědy, jsou automaticky na oběd přihlášení do výše konta žáka.

Kdo nemá zájem o oběd nebo je nemocný, je povinen si obědy odhlásit telefonicky nebo na www.strava.cz.

Odchody na oběd se řídí provozními potřebami v čase 11.10 - 13.40 hod. tak, aby se v jídelně vystřídaly všechny třídy a žáci, v jídelně se budou stravovat vždy jen dvě třídy, oddělené od sebe zástěnou.

Vzhledem k hygienickým opatřením je možné si stravu 1. den nemoci odhlásit v ten den do 8,00 hodin. Oběd v době nemoci nelze z hygienických důvodů vyzvednout.

I nadále platí pro žáky distanční výuky, že si musí oběd telefonicky dopředu nahlásit a výdej je pouze do předem přineseného jídlonosiče od 11,000-11,45 hodin. I rodiče žáků z IZS v době distanční výuky děti dopředu nahlašují na obědy.

 

                      plakat01

 

 

Vážení rodiče,

12.4.2021 dochází k rotačnímu návratu žáků 1. stupňů do škol. Prvotní nformace jste obdrželi 5.4. 2021 a 7.4. 2021 a upřesňující naleznete opět v Edookitu v pátek 9.4. 2021.

Níže přeposílám odkaz z MŠMT k testování:

file:///C:/Users/Teacher/Desktop/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

 

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

                                   

 Vážení rodiče,

vláda ČR 26.3. 2021 přijala krizové opatření, kterým se prodloužila účinnost předchozího krizového opatření ze dne 26.2. 2021 a do 11.4.2021 dochází k jeho prodloužení, pokračuje se tedy v dosavadním režimu.

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 1.3. 2021 není povolena osobní přítomnost žáků ve škole. Všechny ročníky se tedy povinně vzdělávají distančním způsobem.

Komunikace mezi vámi a pedagogy probíhá jako doposud přes elektronický systém Edookit, dle dohody telefonem. Všechny případné změny v organizaci vzdělávání se tedy dozvíte od třídních učitelů přes Edookit.

Stále mohou probíhat konzultace 1:1.

Školní budova je otevřená pro potřeby žáků - materiály na vrátnici školy, denně od 7.00 - 17.00 hod.

Školní stravování funguje jako doposud.

Škola nevystavuje potvrzení pro ošetřovné, více zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

 Více informací k provozu škol naleznete zde: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

Přeji nám všem dostatek energie a sil k překonání této nepříznivé situace!

 

Mgr. Petra Grünhutová

ředitelka školy

 

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivního testu na COVID-19 u jedné paní kuchařky dochází k uzavření provozu školní jídelny od 21.1. 2021 - 31.1. 2021.

V případě změn vás budeme informovat.

Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

na Základní škole Krásného 24  se bude 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnotit klasifikací. Do pondělí 11.1. 2021 do 12.00 hod. uvidíte v Edookitu návrh klasifikace s případným zveřejněným komentářem u známky v předmětu. V případě potřeby konzultovat tento návrh se obraťte na vyučujícího daného předmětu.

Zveřejněné hodnocení za 1. pololetí bude v Edookitu 28.1. 2021 od 8.00 hod. do té doby než bude žákům předán výpis za 1. pololetí.

Hodnocení 1. pololetí se opírá nejen o známky získané v průběhu pololetí, ale také o přístup žáka k distančnímu vzdělávání. Přehled konkrétních principů naleznete zde. Principy vycházejí z Koncepce distančního vzdělávání.

Mgr. Petra Grünhutová

ředitelka školy

 

Vážení zákonní zástupci,

na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 je od 4.1.2021 povolena osobní přítomnost žáků ve škole pouze pro 1. a 2. ročníky základní školy. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem prostřednictvím platformy Microsoft Office aplikací Teams a upraveného rozvrhu online hodin od 4.1.2021.

Dle potřeby žáka jsou stále umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), a to pouze po předchozí domluvě s konkrétním pedagogem. Dle potřeby a nutnosti budou posíleny i online konzultační hodiny v rámci hodin českého jazyka, matematiky, anglického jazyka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme 2-3 roušky denně z důvodu výměny).

Vstup osob mimo žáky a zaměstnance školy je možný pouze v nezbytně nutných případech.

Stravování pro žáky v rámci distančního vzdělávání probíhá dle informací od 30.11. 2020.

 

Pro rodiče žáků 1.a 2.ročníků

ŠD - ranní provoz 7.00 - 8.00 hod, odpolední- po ukončení výuky do 17.00 hod. Do ranní družiny přicházejí děti hlavním vchodem od 7.00 hod., žáci 1. tříd do 1.A, žáci 2. tříd do 2.B, kde budou do začátku vyučování v 8.00 hod. s dospělým dohledem. Děti, které nebudou chodit do ranní družiny, přicházejí podle rozpisu:

2. ročníky - 7.30 hod.- 7.40 hod.,  ( 7.30 -  2.A, 7.35  - 2.B, 7.40 -  2.C)

1. ročníky  - 7.42 hod.  - 7.50 hod.  (7.42 - 1.A, 7.46 - 1.B, 7.50 - 1.C)

Žáci se přezují a převléknou v šatnách své třídy. Odpolední družina bude rozdělena opět po třídách, děti se nemísí napříč třídami ani ročníky. 

Do školy vstupují děti s rouškou, která kryje dýchací cesty a mají ji po celou dobu pobytu ve školním zařízení, výjimkou je doba konzumace jídla a pití. Prosím vybavte děti do školy přiměřeným počtem roušek. Pokud se odchody dětí ze školní družiny budou lišit od informací v zápisovém lístku, nezapomeňte informace zapsat do družinového deníčku.

Obědy -na oběd dle rozpisu ( viz příloha zaslaná v listopadu 2020) odchází celé třídy se svojí paní učitelkou, popřípadě paní vychovatelkou, v rozpisu je v tomto případě uvedena zkratka ŠD. Pokud dítě do družiny nechodí, počítejte s tím, že jde ale s celou třídou na oběd podle rozpisu a teprve poté odchází domů. V případě odchodu na oběd v průběhu vyučovací hodiny se po obědě děti vrací zpět do třídy a výuky. Děti budou sedět v jídelně maximálně po čtyřech dětech, rozestupy mezi stoly jsou 1,5 metru.

Vzdělávání- obsah vzdělávání vychází ze Školního vzdělávacího programu - Škola na cestě. Výuka probíhá podle prezenčního rozvrhu, který vidíte v Edookitu.

V hodinách hudební výchovy stále platí nemožnost zpěvu, výuka bude probíhat na úrovni teoretické a na základě poslechu, hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny pohybem dětí na školním dvoře, zahradě, hřisti, procházkami.

Třídy budou pravidelně větrány, přibližně po 20 minutách, pravidelně budou dezinfikovány kliky u dveří a vodovodní baterie. Každé odpoledne bude třída a její vybavení uklizeno a vydezinfikováno.

 

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

Informace k provozu školy od 7.12. 2020

Vážení rodiče,

s platností od 7.12. 2020 vydalo MŠMT další informace k provozu škol a školských zařízení.

Provoz základních škol - beze změn, trvá nastavení od 30. 11. 2020

Provoz školních družin - možnost spojení stejných tříd bez ohledu na ročník - nebudeme realizovat, chod školní družiny bude do 22.12. probíhat tak, jak byl                                              nastaven k 30.11. 2020

Provoz školních klubů - možnost realizace při počtu 10 dětí z různých tříd - nebudeme realizovat, do 22.12. 2020 nebudou kroužky školního klubu otevřeny.

Provoz školního stravování - beze změn, trvá nastavení od 30. 11. 2020

 

Nekonají se školy v přírodě, exkurze, sportovní kurzy, školní výlety.

V případě výskytu onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance kontaktuje škola protiepidemický odbor nebo odbor hygieny dětí a mladistvých příslušné KHS.

 

I přes všechna opatření mějme klidné adventní dny.

 

Mgr. Petra Grünhutová

ředitelka školy

 

Informace k provozu školy od 30.11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 30.11. 2020 se opět vracíme do škol k prezenčnímu vzdělávání, abychom vše zvládli bez problémů, zasílám důležité informace k provozu školy:

Ranní družina: 7.00 - 7.40 hod. pro přihlášené děti z 1. stupně, již se neřeší děti z 1. a 2. tříd, které nastoupily 18.11. 2020 ( zájem v ostatních třídách zjišťují třídní učitelé), napříč ročníkem - všechny děti z 1. tříd v 1.A, 2. tříd 2.A, 3. tříd 3.A, 4. tříd 4.A, 5. tříd 5.A. Děti přicházejí hlavním vchodem do šaten, odloží si svršky a odchází do určené třídy.

Odpolední družina: po skončení výuky do 17.00 hod. Oddělení se budou dělit podle zájemců do skupin napříč ročníkem, v případě spojení se propojí jen např. 2. třídy nebo 3. třídy. Nedojde k mísení tříd napříč ročníky.

Příchody do školy ( bez ranní družiny): 

7.20 hod. 3. ročníky

7.30 hod. 2. ročníky

7.40 hod. 1.ročníky, 4.-5.ročníky

7.45- 7.50 hod. 9. ročníky a třídy 2. stupně dle aktuálního týdne

Rozpis příchodů je určený proto, abychom zabránili hromadnému vstupu žáků do budovy školy.

Vzdělávání:

1. stupeň -  se vzdělává celý prezenčně. Výuka probíhá dle rozvrhu jednotlivých tříd bez odpoledních hodin Hudební výchovy, Sborového zpěvu a bez určitých hodin Tv pouze v 5. ročnících. Vše je viditelné na Edookitu. Důvodem je homogennost skupin.

2. stupeň - 9. ročníky se vzdělávají prezenčně, 6.-8. ročníky se vzdělávají rotačně - 30.11. - 4.12., 14.12.-18.12. se prezenčně vzdělávají třídy 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 9.A, 9.B( 115 dětí)

                                                                                                                       7.12. - 11.12., 21.12.-22.12. se prezenčně vzdělávají třídy 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B ( 105 dětí)

Výuka na 2. stupni probíhá bez nultých a odpoledních hodin Tělesné výchovy a Hudební výchovy, kde dochází v řadě případech k prolínání třídami a v rámci Sborového zpěvu a Instrumentálního souboru i ročníky.

Třídy, které se v daném týdnu nevzdělávají prezenčně, se budou vzdělávat distančním způsobem bez online hodin, k dispozici budou po dohodě s pedagogem online konzultace. Žáci budou pracovat se studijními a pracovními materiály, učebnicemi, pracovními listy, online odkazy, na které bude navazovat výuka v rámci prezenčního vzdělávání.

Pro všechny žáky jsou možné konzultace na půdě školy, ale za dodržení hygienických podmínek a vždy jeden žák - jeden pedagog. Je možná také účast zákonného zástupce.

Stravování:

Všichni žáci, kteří mají prezenční výuku od 30.11. a běžně chodí na obědy, jsou automaticky na oběd přihlášení do výše konta žáka.

Kdo nemá zájem o oběd nebo je nemocný, je povinen si obědy odhlásit telefonicky nebo na www.strava.cz.

Odchody na oběd se řídí provozními potřebami v čase 11.10 - 13.40 hod. tak, aby se v jídelně vystřídaly všechny třídy a žáci, v jídelně se budou stravovat vždy jen dvě třídy, oddělené od sebe zástěnou.

Vzhledem k hygienickým opatřením je možné si stravu 1.den nemoci odhlásit v ten den do 8,00 hodin. Oběd v době nemoci nelze z hygienických důvodů vyzvednout.

I nadále platí pro žáky distanční výuky, že si musí oběd telefonicky dopředu nahlásit a výdej je pouze do předem přineseného jídlonosiče od 11,000-11,45 hodin.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Hygienické náležitosti:

Děti přicházejí do budovy školy s rouškou zakrývající dýchací cesty, množství roušek zvažte dle počtu hodin srávených ve škole. Roušku mají žáci nasazenou po celou dobu pobytu ve škole.

Třídy se budou maximálně po 30 minutách větrat po dobu 5 minut. Rodiče žáků na 1. stupni zvažte vrstvené oblečení pro děti. Žáci 2. stupně toto zváží také.

Za příznivého počasí budou žáci pobývat na školním hřišti či v okolí školy.

Třidy a chodby školy budou denně dezinfikovány, nejvíce vytížená místa - toalety, budou dezinfikovány i v průbehu dopoledne, stejně tak i kliky dveří, vodovodní baterie.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat hygienické, provozní a organizační náležitosti chodu školy.

V případě potřeby, např. v 1. třídách nebo při výuce jazyků, může pedagog vyměnit roušku za štít, v případě, že dodrží rozestup 2 m od žáků.

Ostatní:

Školní budova je otevřena v čase 7.00 - 17.00 hod.

Sekretariát školy je rodičům a žákům k dispozici denně od 7.30 hod. - 14.00 hod.

V případě potřeby komunikujte s třídními učiteli přes elektronický systém Edookit.

Vedení školy je k dispozici po telefonní či e-mailové komunikaci kdykoliv dle potřeby a domluvy.

Přejeme klidné adventní dny a poklidný návrat do běžných školních dní.

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

Informace k ošetřovnému naleznete, vážení rodiče, na  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 DESATERO K VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

 1. Naplánuj si čas na školu a odpočinek, pokus se každý večer číst, místo hraní počítačových her.
 2. Každý den ráno si urči, co zvládneš za úkoly a postupně si je odškrtávej...budeš mít prima pocit z toho, jak Ti ubývá práce.
 3. Pokud něčemu nerozumíš, mluv o tom se svými učiteli.
 4. Neboj se říci o pomoc.
 5. Dodržuj termíny odevzdání úkolů, nebude se Ti hromadit práce.
 6. Ukliď si své pracovní místo, bude se Ti lépe učit a plnit úkoly.
 7. Vytvoř si příjemné pracovní prostředí bez rušivých prvků.
 8. Dodržuj stravovací návyky a pitný režim.
 9. Komunikuj možnými způsoby se svými spolužáky, kamarády.
 10. Měj čas na své záliby a koníčky.

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu k sociálním vazbám po období distančního vzdělávání:

 • podporu skupinových  norem,
 • narovnání vazeb po dlouhodobé sociální izolaci,
 • soudržnost,
 • příznivou náladu v třídním kolektivu a školním prostředí,
 • vytvoření bezpečného prostředí a atmosféry.

 

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu ke vzdělávání a v návaznosti na distanční vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020:

 • formativní hodnocení,
 • zmapování dovedností a znalostí žáka,
 • narovnání rozdílů ve znalostech,
 • procvičování učiva probíraného v době distančního vzdělávání,
 • podporu obsahu vzdělávání v mateřském jazyce, cizím jazyce, matematice a informatice,
 • podporu logického uvažování a úsudku,
 • hledání toho, co žák umí, eliminovat nedostatky v dovednostech a znalostech,
 • motivaci k dalšímu učení,
 • podporu zájmových aktivit,
 • znovuzavedení pravidelného režimu, povinností,
 • samostatnost žáka,
 • zodpovědnost žáka za své vzdělávání,
 • rozvoj kompetence k učení,
 • rozvoj aplikační složky znalostí,
 • využití digitálních technologií,
 • komunikaci s rodiči žáků.

Vážení rodiče a žáci,

věříme, že nový školní rok 2020/2021 bude rokem ve všech ohledech přínosným, klidným a nic nás nevyleká...A pokud se objeví nějaká mračna, věřím, že se nám je společnými silami, otevřenou komunikací a spoluprací podaří rozehnat.

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.