Aktuality

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu


Vážení rodiče žáků navštěvujících školní družinu,

pokud budete chtít vrátit čip určený k vyzvedávání dětí ze školní družiny ( z důvodu stěhování nebo již dítě nebude navštěvovat ŠD), můžete tak učinit od 27. května do 24. června 2020 vždy ve středu v čase 12.00 - 15.30 u vrátnice školy, kde vám bude k dispozici vedoucí školní družiny paní Denisa Sochatzi.


Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete podstatný dokument, který je nutné odevzdat zaměstnavateli pokud žádáte o ošetřovné.

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (dle § 4 odst. 3 zákona č. 133/2020 Sb. ve spojení s § 110 odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb.). Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz


Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 bude ukončeno 26.6. 2020. Čas setkání žáků a třídních učitelů ku příležitosti vydání vysvědčení bude upřesněn po pedagogické radě ze 17.6. 2020


 

Zapojení školy do projektů:

Šablony III - Výzva OP VVV. Vybrané aktivity školy jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, tandemovou výuku,   

                                    podporu ICT.

Participace rozpočtu do škol - projekt MMB, zapojení žáků do činnosti školy, podpora komunikačních dovedností,      finanční gramotnosti a demokracie v praxi.

Síť otevřených brněnských škol - projekt MMB, podpora kvalitních volnočasových a zájmových aktivit žáků, organizace společenských a sportovních činností pro děti i veřejnost.

MAP II - místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II.

Bowlingová liga podpora netradičních sportovních týmových aktivit, vzájemných vztahů.

Příběhy našich sousedů - edukativní práce s žákovskými týmy, které se učí dokumentaristickou práci se vzpomínkami pamětníků. Výpovědi se zaznamenávají textově, obrazově i zvukově. Výsledky této aktivity se prezentují veřejnosti na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a veřejným vystoupením na slavnostní závěrečné prezentaci.

DigiMe ATCZ216 - jedná se o projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg  Rakousko- Česká republika. Hlavní partner je Bildungsdirektion für Wien  (školský úřad Vídeň) Partneři: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace,Wirtschaftsagentur Wien a Vysočina Education. Projekt se zaměřuje na podporu digitálních technologií a  jejich praktické využití pro vzdělávání napříč jednotlivými obory.

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně - pomoc a podpora žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

 

Hrdá škola - zapojení školy do projektu podporujícího sounáležitost žáků ke škole.

       

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.