Aktuality

 Vážení rodiče žáků navštěvujících školní družinu,

 

pokud budete chtít vrátit čip určený k vyzvedávání dětí ze školní družiny

( z důvodu stěhování nebo již dítě nebude navštěvovat ŠD),

můžete tak učinit

od 27. května do 24. června 2020 vždy v čase 12.00 - 15.30 u vrátnice školy,

kde vám bude k dispozici vedoucí školní družiny paní Denisa Sochatzi.

 

           

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Vážení rodiče,

na odkazu níže naleznete podstatný dokument, který je nutné odevzdat zaměstnavateli pokud žádáte o ošetřovné.

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení je předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (dle § 4 odst. 3 zákona č. 133/2020 Sb. ve spojení s § 110 odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb.). Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 

                                Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 bude ukončeno 30.6. 2020.

 

            O předávání vysvědčení budeme všechny žáky a rodiče informovat na základě vývoje

        epidemiologické situace.

 

 

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací v sekci PRO PŘEDŠKOLÁKY.

 

 

 Vážení rodiče,

nacházíme se nyní v životní situaci, která není pro nikoho z nás standardní a každý se s ní vyrovnává jinak, pokud se vaše rodiny nachází v tíživé situaci, hledáte řešení životní krize, můžete se obrátit na linku Anabell:

Linka Anabell

 

Vážení rodiče,

na základě uzavření školy jsou od 11. března 2020 odvolány do konce školního roku všechny školní akce - festival, výlety, výukové programy, školy v přírodě, jazyková soustředění.

 

 

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Po dobu uzavření základní školy jsou všichni strávníci odhlášeni ze stravování.

Platba inkasem: platba na duben nebude inkasována.

Pokud bude škola uzavřena i v měsíci dubnu, obědy budou odhlášeny a přeplatky se odečtou na stravné v měsíci květnu.

Děkuji za pochopení

Irena Stuhlová, vedoucí ŠJ

 

 

Zapojení školy do projektů:

 

Participace rozpočtu do škol - projekt MMB, zapojení žáků do činnosti školy, podpora komunikačních dovedností, finanční gramotnosti a demokracie v praxi.

Síť otevřených brněnských škol - projekt MMB, podpora kvalitních volnočasových a zájmových aktivit žáků, organizace společenských a sportovních činností pro děti i veřejnost.

MAP II - místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

Bowlingová liga podpora netradičních sportovních týmových aktivit, vzájemných vztahů.

Příběhy našich sousedů - edukativní práce s žákovskými týmy, které se učí dokumentaristickou práci se vzpomínkami pamětníků. Výpovědi se zaznamenávají textově, obrazově i zvukově. Výsledky této aktivity se prezentují veřejnosti na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a veřejným vystoupením na slavnostní závěrečné prezentaci.

DigiMe ATCZ216 - jedná se o projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Interreg  Rakousko- Česká republika. Hlavní partner je Bildungsdirektion für Wien  (školský úřad Vídeň) Partneři: Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace,Wirtschaftsagentur Wien a Vysočina Education. Projekt se zaměřuje na podporu digitálních technologií a  jejich praktické využití pro vzdělávání napříč jednotlivými obory.

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně - pomoc a podpora žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

 

Hrdá škola - zapojení školy do projektu podporujícího sounáležitost žáků ke škole.

       

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.