Aktuality

 


Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR ve vztahu k epidemiologické situaci ze dne 12.10.2020  dochází ke změně režimu vzdělávání na základní škole.

Od 14.10. 2020 jsou základní školy celoplošně uzavřeny, žáci budou vzděláváni distančně, tedy na dálku, a to do 23.10. 2020. V tomto období nejsou v provozu ani školní družina, školní klub ani neprobíhá výuka ZUŠ na půdě naší školy.

Pokud nedojde k jinému nařízení či uzavření školních jídelen, lze si po telefonické dohodě s vedoucí školní jídelny obědy pro děti v době distančního vzdělávání nahlásit a potvrdit jejich odběr. Oběd se bude odebírat do jídlonosičů, je nutné mít dva jídlonosiče, přinést jeden vždy s denním předstihem, aby mohlo dojít k dezinfekci jídlonosičů. Čas výdeje upřesní vedoucí školní jídelny podle počtu strávníků.

Do konce října jsou zrušeny všechny školní aktivity, výukové programy, ŠvP, hudební soustředění. S velkou pravděpodobností budou zrušeny i tyto aktivity v měsíci listopadu. O jednotlivých krocích vás budeme informovat.

 

Nové informace k ošetřovnému naleznete, vážení rodiče, na  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu k sociálním vazbám po období distančního vzdělávání:

 • podporu skupinových  norem,
 • narovnání vazeb po dlouhodobé sociální izolaci,
 • soudržnost,
 • příznivou náladu v třídním kolektivu a školním prostředí,
 • vytvoření bezpečného prostředí a atmosféry.

 

Na co budeme ve škole dbát ve vztahu ke vzdělávání a v návaznosti na distanční vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020:

 • formativní hodnocení,
 • zmapování dovedností a znalostí žáka,
 • narovnání rozdílů ve znalostech,
 • procvičování učiva probíraného v době distančního vzdělávání,
 • podporu obsahu vzdělávání v mateřském jazyce, cizím jazyce, matematice a informatice,
 • podporu logického uvažování a úsudku,
 • hledání toho, co žák umí, eliminovat nedostatky v dovednostech a znalostech,
 • motivaci k dalšímu učení,
 • podporu zájmových aktivit,
 • znovuzavedení pravidelného režimu, povinností,
 • samostatnost žáka,
 • zodpovědnost žáka za své vzdělávání,
 • rozvoj kompetence k učení,
 • rozvoj aplikační složky znalostí,
 • využití digitálních technologií,
 • komunikaci s rodiči žáků.

Vážení rodiče a žáci,

věříme, že nový školní rok 2020/2021 bude rokem ve všech ohledech přínosným, klidným a nic nás nevyleká...A pokud se objeví nějaká mračna, věřím, že se nám je společnými silami, otevřenou komunikací a spoluprací podaří rozehnat.

Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče a žáci,

naše škola bude již druhým rokem zapojena do projektu Paměti národa Jihomoravského kraje, nyní se mohou děti přihlašovat do další podporující aktivity mimo školu, a to do divadelního kroužku Paměti národa.

V divadelních kroužcích děti pracují s událostmi 20. století, jak je v té době zažívali jejich vrstevníci. Nejedná se o tradiční divadlo, tvůrce zajímá , jak dnešní děti příběhy vidí. Na pozadí konkrétní události děti porozumí historickému kontextu 20. století a seznámí se s podstatou totalitních režimů.

Informace ke kroužku níže.

https://divadlo.pametnaroda.cz/.

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.