Základní škola Brno, Krásného 24

ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ A ESTETICKÉ VÝCHOVY

Úvod

Upozornění

Z důvodu stavby na školním hřišti je přísný zákaz vstupu na staveniště po celou dobu rekonstrukce.

Zahradní slavnost

Milé děti a rodiče,

jste srdečně zváni na ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI DĚTÍ v pátek 27.5. 2016 od 16.00 hod. Žáci naší školy a jejich sourozenci mají vstup zdarma. Ostatní 30 Kč. V ceně nápoj a špekáček.

 

Těšit se můžete na osm stanovišť plných her a sladkých odměn, opékání špekáčků a příjemné prostředí.

Těšíme se na vás na školní zahradě.

Na co se těšíme v květnu ?

3.5. Výukový program pro žáky 9.A, JAMU, Divadelní ateliér žáků 2. ročníku

4.5. Výuka do 13.30 bez odpoledního vyučování

5.-6.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO, školní družina v provozu pro přihlášené žáky

9.-13.5. Škola v přírodě s rodilým mluvčím, Čeložnice, 1.B, 2.B

12.5. Planeta Země, výukový program, 7.A,B

16.5. Fotografování žáků na konec školního roku

        8.-9.ročníky, Atletické závody, ZŠ Laštůvkova

18.5. CVČ Lužánky, výukový program 2.A,C

19.5. Vitamínový den, 1.-6.ročníky

19.-20.5. Exkurze 3.A, 5.A, Roštín

23.-27.5. SBĚROVÝ TÝDEN

25.5. Vystoupení pro rodiče - třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka - 1.B, 2.B

25.-27.5. Výtvarná exkurze tříd s rozšířenou výukou výtvarné výchovy

26.5. Dopravní hřiště 4.A,B

        KC Sládkova, 7.A, výukový program Bezpečný internet

27.5. Brno - anglický průvodce, projekt části žáků 8.A,B

       ZAHRADNÍ SLAVNOST

30.5.-1.6. Výlet 7.A, Březová