Základní škola Brno, Krásného 24

ŠKOLA S PROHLOUBENOU VÝUKOU JAZYKŮ A ESTETICKÉ VÝCHOVY

Úvod

Ředitelské volno 2014/2015

Vážení rodiče,

dne 10. října 2014 bude na naší škole ředitelské volno.

Provoz školní družiny dle zájmu z řad zapsaných žáků do družiny by byl od 8.00 - 14.00 hod.

Intenzivní kurz v anglickém jazyce

V týdnu od 22.9.-29.9. 2014 proběhne na naší škole intenzivní kurz v anglickém jazyce s rodilými mluvčími pro žáky 9.r. Kurz bude probíhat od pondělí do pátku každý den  6 vyučovacích hodin. Zájemci z řad žáků 9. ročníků, kteří se přihlásili již v červnu, budou rozděleni do dvou malopočetných skupinek.

Účastí na tomto kurzu získají žáci jedinečnou možnost setkat se s autentickou angličtinou. Kurz vedený rodilým mluvčím, který obohacuje výuku o inovativní metody, hry, zajimavé aktivity a dialogy, dodává žákům sebevědomí vyprávět a komunikovat v cizím jazyce.

Věříme, že jazykový kurz bude pro naše žáky výbornou příležitostí naučit se používat v dnešní době tak nutnou skutečnou angličtinu a setkání s rodilým mluvčím pomůže žákům poznat nejen kulturu a zvyky anglicky mluvících zemí, ale zároveň si procvičí a zvýší úroveň komunikačních dovedností v tomto globálním dorozumívacím jazyce.