ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, KRÁSNÉHO 24

ŠKOLA S PROHLOUBENOU VÝUKOU JAZYKŮ A ESTETICKÉ VÝCHOVY

Úvod

Poděkování

Děkujeme paní Hlučkové Vladimíře a paní Nezvalové Simoně za sponzorský dar na projekt Naučná zahrada.

Na co se těšíme v listopadu ?

31.10.-7.11. soustředění sboru a orchestru v Nekoři

6.11. Ovoce do škol

         futsalová liga, 5.-7.r., ZŠ Herčíkova

11.11. Zápis nanečisto

14.11. Amavet, 5.B

18.11. OK ve šplhu

           Amavet, 4.A

19.11. Anglické divadlo, 1.-3.r.

           Amavet 4.B

20.11. Ha divadlo, Konečné řešení a současná Evropa, 9.r.

21.11. fotografování dětí na Vánoce

24.11. Amavet, 5.A

26.11. Amavet 2.A

Napsali o nás - BRNĚNSKÝ METROPOLITAN, ŘÍJEN 2014

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ - ZAHRADA JAZYKŮ

Od roku 2001, kam sahají kořeny Evropského dne jazyků, se 45 zemí zapojilo do oslav, které poukazují na rozmanitost jazyků v Evropě. Hlavním cílem oslav je upozornit širokou veřejnost na důležitost studia světových jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, které Evropa nabízí. V současném světě se stává podpora celoživotního studia jazyků, a to nejen na školách, důležitostí číslo jedna.

Studium cizích jazyků není jen o samotném učení se jazykové komunikaci, ale napomáhá budovat toleranci, respekt a pochopení mezi jednotlivci z jiných jazykových oblastí.

Ve studiu cizích jazyků je nejpopulárnější studium angličtiny, kterému se věnují žáci v základních školách, dokonce se s výukou už léta začíná u nejmenších dětí v mateřských školách. Řada brněnských škol s Evropským dnem jazyků počítá ve svých učebních plánech.

Na Základní škole Krásného 24 oslavili Evropský den jazyků po svém. V týdnu od 22.-26.9.2014 byl nabídnut žákům 9. ročníků intenzivní kurz konverzační angličtiny s rodilými mluvčími. Žáci byli rozděleni do dvou málopočetných skupin, ve kterých pracovali po celý týden 6 hodin denně. Lektoři se u nich střídali po dvou hodinách práce. Inovativní metody, aktivity a různé formy dialogů vedly žáky k nutnosti komunikovat v tomto světovém jazyce a zvládnutí komunikace jim zvyšovalo sebevědomí a sebejistotu při hovorech na témata běžná v každodenním životě. Cílem těchto kurzů bylo zdokonalení jazykových dovedností, rozšíření slovní zásoby a doplnění dovednosti psaní a znalosti gramatiky jazyka. Tento projekt se setkal s velkým oceněním a nadšením u žáků i jejich rodičů, proto škola plánuje ještě v tomto školním roce aktivitu zopakovat. Dle zájmu a ohlasu žáků je vidět, že projekt bude mít i další pokračování v následujících letech.

Základní škola Krásného se zaměřuje na podporu jazyků již od nejmenších žáků. Od letošního školního roku otevřeli třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka od 1. ročníku. Inspiroval je k tomu projekt Zahrada jazyků CZ.1.07/1.1.16/02.0056 , který realizují v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento projekt, který letos vstoupil do poslední fáze, byl velmi úspěšný. Věnoval se jazykové propedeutice a elementární výuce anglického jazyka. Díky němu všechny děti od 1. do 5. ročníku prošly kroužky Jazykové přípravky a Zábavné angličtiny, vyjely na školu v přírodě s rodilým mluvčím, vzdělávají se nejmodernějšími výukovými metodami a formami práce. Díky projektu vzniklo množství nových výukových materiálů a hlavně osnovy rozšířené výuky anglického jazyka, které škola bude využívat v dalších letech.

Projekt Zahrada jazyků byl přínosem nejen pro žáky, ale i pro vyučující angličtiny, kteří získali řadu zkušeností pro svoji pedagogickou práci. Součástí projektu bylo i zbudování moderní jazykoherny, kterou i nadále využívají pro svoje vzdělávání žáci školy.

Rozšířená výuka anglického jazyka se tak vedle tradiční nabídky rozšířené výuky hudební a výtvarné výchovy stala nedílnou součástí školního vzdělávacího programu Škola na cestě. Základní škola se tímto způsobem snaží nabídnout svým žákům širokou škálu vzdělávacích možností. S tím rovněž souvisí i pestrá nabídka volnočasových aktivit, kterou nabízí školního klub. Každé dítě si tak může vybrat svůj směr podle osobních předpokladů a zájmů.

  

                                         

                                           

Projekt Naučná zahrada

Vážení rodiče,

Občanské sdružení rodičů při ZŠ Brno, Krásného 24, ve spolupráci s učiteli a žáky školy dlouhodobě pracují na úpravách a zkrášlení naší školní zahrady tak, aby se v ní dětem líbilo a mohla sloužit nejen k relaxaci, ale i vzdělávání. V současné době je zahrada již částečně zrekonstruovaná, je v ní mnoho nových prvků, které vznikly díky projektu Ministerstva životního prostředí s názvem Zahrada. Finančně se rovněž na budování zahrady podílí škola. Děti na zahradu věnovaly peníze z výtěžku sběru papíru a chystají další sběrový týden. Na vás se obracíme s prosbou o dobrovolnou pomoc na dokončení díla, ať už brigádnickou, materiální nebo finanční.

Drobné příspěvky můžete posílat na účet Občanského sdružení: 153 432 672 / 0300 var. symbol : 2014 / do poznámky jméno žáka a třída /

S dotazy se můžete obracet na adresu : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jména firem nebo jednotlivců, kteří jakkoliv pomohou, zveřejníme s poděkováním na webových stránkách školy.

ŠKOLA NA CESTĚ

SCHOOL ON THE ROAD