Základní škola Brno, Krásného 24

ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ A ESTETICKÉ VÝCHOVY