Základní škola Brno, Krásného 24

ŠKOLA S PROHLOUBENOU VÝUKOU JAZYKŮ A ESTETICKÉ VÝCHOVY

Úvod

Výuka na 2. stupni v pondělí 29.6.2015

Vážení rodiče, třídnické práce na 2. stupni 29.6. 2015 budou do 11.00 hod. Poté žáci odchází na oběd a domů.

 

Mgr. Petra Grünhutová, zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň

Napsali o nás

Dobrý den paní ředitelko,

rád bych Vám poděkoval jménem ZŠ Jakutská - pořadatele festivalu školních kapel JAKUFEST 2015 - za účast skupiny Toddy cats na naší akci. Nebudu přehánět, když napíšu, že se jednalo o jeden z vrcholů festivalu. Máme před Vaší školou hluboký respekt a doufáme, že u nás na festivalu budeme moci i v budoucnu uvítat hudební těleso z Vaší školy.

Zde najdete odkaz na fotogalerii z akce

http://www.zsjakutska.cz/Galerie478/page012.htm

zároveň zpracovávám videonahrávky, které v nejbližší době dám k dispozici všem účinkujícím

S pozdravem

Petr Stratil

ZŠ Jakutská

ŠD 29.-30.6.2015

Vážení rodiče,

z důvodu rekonstrukce vodovodních řad na 1. stupni základní školy, bude upraveno vyzvedávání dětí ze školní družiny. Ve dnech 29.- 30.6. 2015 vyzvedávejte děti přes hlavní vchod do budovy školy. Jméno dítěte nahlásíte na vrátnici školy a vyčkáte jeho příchodu.

Děkujeme za pochopení

Organizační závěr školního roku 2014/2015

15.-23.6. 2015

1. stupeň do 11.40 hod.

2. stupeň do 13.30 hod. ( v 9. ročnících výuka Světa práce a Finanční gramotnosti v odpoledních 

                                     hodinách proběhne)

24.6. - 29.6. 2015

1. stupeň do 11. 40 hod. - oběd v průběhu 4. vyučovací hodiny, 11.15 - 11.40 hod.

2. stupeň do 11.45 hod. - oběd v průběhu 5. vyučovací hodiny, 11.45 - 12.35 hod.

30.6. 2015

8.00 - 8.45 - slavnostní ukončení školního roku 2014/2015, relace ředitelky školy, rozdání vysvědčení

8.50 - 9.10 hod. - prvňáci vyvádí žáky 9.ročníků

9.45 - 11. 30 hod. - oběd

Školní družina 30.6. 2015

Vážení rodiče,

z důvodu chystané rekonstrukce v době letních prázdnin bude školní družina 30.6.2015 v provozu pouze do 14.00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Co nás čeká v červnu ?

3.6. Vystoupení Petrklíčku na setkání se seniory v Dělnickém domě

       Předání průkazů cyklisty 4.r.

       Výlet 7.A, Buchlov

4.6. Ovoce do škol

5.6. Slavnostní vyřazování žáků 9.r.

       Fotbalový turnaj - žáci 6.-9.r., hřiště Slovan Židenice

       ZAHRADNÍ SLAVNOST

8.6. Třídní schůzky a schůzky třídních důvěrníků

9.-10.6. Výlet 8.B, Pálava

9.6. Výlet Zbýšov, Muzeum železnice, 1.r.

10.6. Divadlo Bolka Polívky, 2.r.

11.6. Seiferos

        Atletické závody 3.-5.r., ZŠ Laštůvkova

         Fotbalový turnaj, 5.-7.r., ZŠ Řehořova

16.6. Atletické závody 1.-2.r., ZŠ Svážná

18.6. Ovoce do škol

19.6. Hudební festival v Plzni, hudebníci z 9.B

         Mini fotbal, 2.-3.r. ZŠ Janouškova

22.6. Dukovany, Dalešice, 8.-9.r.

         Výlet 2.A,3.A,5.A,B, Oslavavy

23.6. Pedagogická rada

24.6. 10 let instrumentálního souboru ORRA

25.-26.6. Výlet 7.B

25.6. Divadelní scéna brněnské konzervatoře, vystoupení studentů - 9.r.

30.6. Ukončení školního roku 2014/2015, rozdávání vysvědčení

 

Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům, kteří finanční částkou podpořili na letošním Festivalu- Vítání jara dětským zpěvem hudební aktivity žáků naší školy.

Vaše podpora a přítomnost na koncertech a aktivitách školy je pro nás motivací do další pedagogické činnosti.

 

Děkujeme

pedagogický sbor

 

 

Poděkování

 

Děkujeme manželům Maršálkovým za sponzorský dar na projekt Školní naučná zahrada.