Základní škola Brno, Krásného 24

ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ A ESTETICKÉ VÝCHOVY

Úvod

Léto 2016

Přejeme všem našim žákům, rodičům a příznivcům krásné léto a v září na viděnou.

Pedagogický sbor Základní školy Krásného 24

Upozornění

Z důvodu stavby na školním hřišti je přísný zákaz vstupu na staveniště po celou dobu rekonstrukce.