Základní škola Brno, Krásného 24

ŠKOLA S PROHLOUBENOU VÝUKOU JAZYKŮ A ESTETICKÉ VÝCHOVY

Úvod

Projekt Naučná zahrada

Vážení rodiče,

Občanské sdružení rodičů při ZŠ Brno, Krásného 24, ve spolupráci s učiteli a žáky školy dlouhodobě pracují na úpravách a zkrášlení naší školní zahrady tak, aby se v ní dětem líbilo a mohla sloužit nejen k relaxaci, ale i vzdělávání. V současné době je zahrada již částečně zrekonstruovaná, je v ní mnoho nových prvků, které vznikly díky projektu Ministerstva životního prostředí s názvem Zahrada. Finančně se rovněž na budování zahrady podílí škola. Děti na zahradu věnovaly peníze z výtěžku sběru papíru a chystají další sběrový týden. Na vás se obracíme s prosbou o dobrovolnou pomoc na dokončení díla, ať už brigádnickou, materiální nebo finanční.

Drobné příspěvky můžete posílat na účet Občanského sdružení: 153 432 672 / 0300 var. symbol : 2014 / do poznámky jméno žáka a třída /

S dotazy se můžete obracet na adresu : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jména firem nebo jednotlivců, kteří jakkoliv pomohou, zveřejníme s poděkováním na webových stránkách školy.

Ředitelské volno 2014/2015

Vážení rodiče,

dne 10. října 2014 bude na naší škole ředitelské volno.

Provoz školní družiny dle zájmu z řad zapsaných žáků do družiny by byl od 8.00 - 14.00 hod.

Intenzivní kurz v anglickém jazyce

V týdnu od 22.9.-29.9. 2014 proběhne na naší škole intenzivní kurz v anglickém jazyce s rodilými mluvčími pro žáky 9.r. Kurz bude probíhat od pondělí do pátku každý den  6 vyučovacích hodin. Zájemci z řad žáků 9. ročníků, kteří se přihlásili již v červnu, budou rozděleni do dvou malopočetných skupinek.

Účastí na tomto kurzu získají žáci jedinečnou možnost setkat se s autentickou angličtinou. Kurz vedený rodilým mluvčím, který obohacuje výuku o inovativní metody, hry, zajimavé aktivity a dialogy, dodává žákům sebevědomí vyprávět a komunikovat v cizím jazyce.

Věříme, že jazykový kurz bude pro naše žáky výbornou příležitostí naučit se používat v dnešní době tak nutnou skutečnou angličtinu a setkání s rodilým mluvčím pomůže žákům poznat nejen kulturu a zvyky anglicky mluvících zemí, ale zároveň si procvičí a zvýší úroveň komunikačních dovedností v tomto globálním dorozumívacím jazyce.