POKYNY K ODEVZDÁVÁNÍ SBĚRU

  • balíky musí být svázané, označené třídou, označené váhou
  • pokud nemáte možnost balíky zvážit, zvážíme je ve škole
  • malé balíky – ráno do vestibulu
  • velké balíky a větší množství – přímo ke kontejneru
  • ráno 7.30 – 8.00 – balíky přímo do kontejneru, bude tam služba, která hned zapíše dovezené množství k příslušné třídě
  • po 8.00 a později – dávejte balíky ke zdi, musíme je zapsat
  • pátek pouze do 8.00, odpoledne je už odvoz

                                                bin 160459 1280

Nahoru