Žáci 5.- 7. ročníků navštívili  ve čtvrtek 10.5.2018 v rámci výtvarné výchovy vídeňskou galerii
Albertina. Měli možnost zhlédnout obrazy autorů, mezi nimiž najdeme jména
jako Claude Monet, Auguste Renoir, Paul Cézanne, Amedeo Modigliani, Pablo
Picasso, Marc Chagall a řadu dalších.

Jde o ojedinělý pohled na uměleckou tvorbu francouzského impresionismu a
postimpresionismu, německého expresionismu a ruské avantgardy.

V Albertině také navštívili současnou výstavu amerického výtvarníka
představitele pop artu Keith Haringa.

V Kunsthasu pak mohli obdivovat díla známého rakouského malíře a architekta
Friedricha Hundertwasera.

Na zhlédnuté výstavy bude navazovat další tvorba v hodinách výtvarné
výchovy a na závěr školního roku společné setkání žáků a rodičů na malé výtvarné
vernisáži.

Viden     Směs květen 060

Směs květen 028    Směs květen 030

Směs květen 050    Směs květen 056

Směs květen 064    Směs květen 081

Směs květen 114    Směs květen 119

Nahoru