Jako každý rok u nás proběhla 5. března oblíbená soutěžní přehlídka v recitaci. V každé třídě se opět našli zdatní recitátoři a bylo opravdu co poslouchat.

Do poroty jsme si tentokrát pozvali vzácnou návštěvu paní Emilii Špatnou, která se dlouhodobě věnuje recitaci a dramatické výchově.

Nakonec jsme vybrali ty, kteří nás reprezentovali v kole městském: za 1. třídy Veroniku Bílkovou a Kačku Steigrovou, za 2. a 3. třídy pak Adélu Žampachovou a Valentinu Šmardovou, za 4. a 5. ročníky Kristýnu Hollou a Bohuslava Škila a za 6. a 7. třídy Filipa Kocmana.

Z městského kola jsme si přivezli jedno čestné uznáni pro Bohuslava Škilla a jeden cenný postup do krajského kola pro Filipa Kocmana. Filipovi budeme držet palce!!

směs hory olympiáda divadlo apod. 441   směs hory olympiáda divadlo apod. 442

směs hory olympiáda divadlo apod. 446   směs hory olympiáda divadlo apod. 452

směs hory olympiáda divadlo apod. 443   směs hory olympiáda divadlo apod. 451

směs hory olympiáda divadlo apod. 453   směs hory olympiáda divadlo apod. 454

směs hory olympiáda divadlo apod. 458   směs hory olympiáda divadlo apod. 461

směs hory olympiáda divadlo apod. 462   směs hory olympiáda divadlo apod. 465

směs hory olympiáda divadlo apod. 468   směs hory olympiáda divadlo apod. 472

směs hory olympiáda divadlo apod. 487   směs hory olympiáda divadlo apod. 480

Nahoru