Poděkování žákům ZŠ Krásného v Brně

Naše velké poděkování patří žákům druhého stupně ZŠ na ulici Krásného v Brně z kroužku KAO (Kroužek aktivního občanství). Díky jejich skvělému nápadu zorganizovat a uspořádat vánoční sbírku a prodejní výstavu jejich vlastních výrobků ve prospěch Klubu ochránců zvířat se podařila vybrat částka přesahující pět tisíc korun. Děti společně s vedoucí kroužku paní Denisou Sochatzi, která je v této činnosti podporuje, nám přijely osobně sbírku předat a při té příležitosti se seznámily s našimi současnými i trvalými pacienty. S těmito aktivními mladými lidmi, jimž není lhostejný osud nemocných zvířat, nám bylo potěšením se setkat.

více na KOZMOKRA.cz

Nahoru