Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

INFORMACE K ZÁPISU

Na školní rok 2020/2021 se zapisují děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ A ŽÁDOSTÍ O ODKLAD: 1.4.2020 – 20.4.2020

Pro své děti můžete zvolit vzdělávací program:

ŠVP - Škola na cestě - základní,

ŠVP - Škola na cestě - rozšířené vyučování hudební výchovy,

ŠVP - Škola na cestě - rozšířené vyučování anglického jazyka.

 

Kritéria pro zařazení do tříd s rozšířenou výukou Aj, Hv

Zájemci o zařazení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka projdou krátkým pohovorem s vyučujícími anglického jazyka, při kterém bude posuzována psychická zdatnost, samostatnost a komunikační dovednosti dítěte.

O zařazení dítěte do vzdělávacího programu s rozšířeným vyučováním hudební výchovy bude rozhodnuto na základě malé talentové zkoušky.

Pohovor i talentová zkouška se uskuteční po ukončení mimořádných opatření na informativní schůzce pro děti a rodiče.

 

Kritéria pro přijetí do naší základní školy

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v našem spádovém obvodu.

Děti z jiného spádového obvodu přijímáme v případě volné kapacity dle následujících kritérií:

 • sourozenec, který již naši školu navštěvuje,
 • losování za přítomnosti vedení školy, zástupců školské rady, zřizovatele a rodičů budoucích prvňáků.

 

 POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ 

 • Prostřednictvím webové aplikace http://zapisdozs.brno.cz vyplníte a vytisknete žádost o přijetí.
 • Bude vám vygenerován číselný kód, který si pečlivě uschovejte.
 • Součástí žádosti je i Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), podepsaný přiložte k žádosti.
 • Na žádost napište, o jaký vzdělávací program máte pro své dítě zájem ( – základní vzdělávání, Aj – rozšířená výuka anglického jazyka, Hv – rozšířená výuka hudební výchovy).
 • Žádost podepište a přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.
 • Tyto čtyři dokumenty doručte škole některým z následujících způsobů:
 1. do datové schránky školy,
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email),
 3. poštou,
 4. osobně na vrátnici školy, denně 9-12 (v zalepené obálce označené ZÁPIS - ŽÁDOST O PŘIJETÍ).

Škola vás bude po obdržení žádosti o přijetí emailem informovat o přijetí žádosti a žádost zaeviduje do systému – webové aplikace http://zapisdozs.brno.cz, ve které můžete sledovat průběh přijímacího řízení.

V případě, že nemáte možnost tisku žádosti, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., žádost vám vytiskneme ve škole.

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po skončení přijímacího řízení skartovány.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Informace o přijetí či nepřijetí do naší základní školy budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení – na začátku května na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy.

 

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání s rodiči a zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy a informativní schůzku pro rodiče, na které se získají informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, školní družině, školního klubu. Pozvánku a informace ke schůzce obdržíte emailem. 

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 • Prostřednictvím webové aplikace http://zapisdozs.brno.cz vyplníte a vytisknete žádost o odklad.
 • Bude vám vygenerován číselný kód, pod kterým zjistíte informace o stavu řízení (tento kód si pečlivě uschovejte).
 • Součástí žádosti je i Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR), podepsaný přiložte k žádosti.
 • Žádost o odklad musí být doložena kladným doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a doporučením odborného (dětského) lékaře.
 • V případě, že stále čekáte na vyjádření poradny, oznamte tuto skutečnost škole na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • Žádost podepište a přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce.
 • Žádost o odklad, doporučení poradny, doporučení lékaře a kopii rodného listu a občanského průkazu předejte škole některým z následujících způsobů:
 1. do datové schránky školy,
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email),
 3. poštou,
 4. osobně na vrátnici školy, denně 9-12 (v zalepené obálce označené ZÁPIS - ŽÁDOST O ODKLAD)

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po skončení přijímacího řízení skartovány.

 

Přijetí nešestiletého dítěte

 • Dítě narozené od září do prosince – rodič předloží žádost o přijetí a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
 • Dítě narozené od ledna do června – rodič předloží žádost o přijetí, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného (dětského) lékaře.

Spádové ulice ZŠ Krásného 24

Andrýskova, Bělohorská (lichá č. 51 do konce, sudá č. 42 do konce), Boettingrova, Jedovnická (č. 2–4), Juliánovské nám., Kamenačky (lichá č. 39 do konce, sudá č. 20 do konce), Krásného, Marie Kudeříkové, Mazourova, Nezamyslova, Ondříčkovo nám., Otakara Ševčíka (č. 38–77, 83, 85), Pod Sídlištěm, Podlomní, Potácelova (lichá č. 69 do konce, sudá č. 76 do konce), Sejkorova, Slatinská (lichá č. 23 do konce, sudá č. 28 do konce), Souběžná, Strakatého, Škroupova, Špačkova, Vápenka, Závodského.

 

V případě dotazů se můžete obracet prostřednictvím emailu na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Šárku Moukovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..    

Datová schránka: v77v8sr

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa: ZŠ Brno, Krásného 24, 636 00  Brno

Těšíme se na viděnou

pedagogický sbor školy

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.