Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 - 4. a 5. dubna 2019

Vážení rodiče,    

srdečně vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020.

 

Zápis se koná v budově ZŠ Krásného 24 v Brně Juliánově

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin,

v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin.

 

Dodatečný zápis: úterý 9.4.2019 po telefonické domluvě.

 

Pro své děti můžete zvolit vzdělávací program:

 • ŠVP - Škola na cestě - základní
 • ŠVP - Škola na cestě - rozšířené vyučování hudební výchovy
 • ŠVP - Škola na cestě - rozšířené vyučování anglického jazyka

Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku.

 

Den otevřených dveří pro předškoláky: 12.3.2019  9-12 hodin

 

INFORMACE K ZÁPISU

Na školní rok 2019/2020 se zapisují děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2019.

 

K zápisu je třeba:

 • žádost o přijetí a zápisový list (je možné vyplnit a vytisknout přímo u zápisu)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce
 • u dětí, které nejsou občany ČR, musí zákonný zástupce předložit doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém pobytu

Jak probíhá zápis?

 • Při příchodu do školy vás přivítají žáci druhého stupně naší školy. Na „Cestě k zápisu“ dítě sbírá razítka za splnění jednoduchých motivačních úkolů (střelba na branku, hod na koš, uhodnutí pohádky). Pokud bude vaše dítě ostýchavé, plačtivé, nebude chtít plnit úkoly, nebudeme ho nutit.
 • V označené místnosti předložíte žádost o přijetí, zápisový list, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádost o přijetí vyplníte a vytisknete na adrese http://zapisdozs.brno.cz nebo přímo v den zápisu ve škole. Žádost o přijetí musí být podepsána oběma zákonnými zástupci dítěte.
 • Zápisový list můžete přinést již vyplněný nebo vyplníte při zápisu.
 • Oba tyto formuláře předloží i rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky.
 • Následuje samotný zápis, u kterého můžete být se svým dítětem. Při zápisu paní učitelka posuzuje školní zralost dítěte. Tato část zápisu nepřesáhne 15 minut.

Prosíme rodiče dětí, kterým byl pro školní rok 2018/2019 povolen odklad povinné školní docházky, aby přišli se svými dětmi opět k zápisu.

Při vyplňování žádosti o přijetí prostřednictvím webové aplikace http://zapisdozs.brno.cz vám bude vygenerován číselný kód, pod kterým zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do konkrétní první třídy. Tento kód si pečlivě uschovejte.

Informace o zařazení dítěte do konkrétní první třídy budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení na hlavních dveřích školy a na webových stránkách školy.

Podrobné informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, Školní družiny, Školního klubu se dozvíte na informativní schůzce v červnu 2019 (pozvánku obdržíte emailem). 

 

Kritéria pro přijetí do naší základní školy

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v našem spádovém obvodu.

Děti z jiného spádového obvodu přijímáme v případě volné kapacity dle následujících kritérií:

 • sourozenec, který již naši školu navštěvuje
 • závažné důvody, které zákonní zástupci doloží

Kritéria pro zařazení do tříd s rozšířenou výukou Aj, Hv

Pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka bude posuzována psychická zdatnost, samostatnost a komunikační dovednosti dítěte.

O zařazení dítěte do vzdělávacího programu s rozšířeným vyučováním hudební výchovy bude rozhodnuto na základě malé talentové zkoušky.

 

Odklad školní docházky

 • dostavte se i s dítětem k zápisu
 • zapisujícího učitele informujte o skutečnosti, že budete žádat o odklad školní docházky
 • odevzdáte žádost o odklad, vyjádření poradenského zařízení (v případě naší školy PPP Lomená, Mgr. Dostálová) a vyjádření odborného (dětského) lékaře

 

Nemůžete se dostavit k zápisu?

V případě nemoci dítěte můžete využít dodatečný zápis v úterý 9.4.2019. Doporučujeme telefonicky nebo emailem informovat školu o skutečnosti, že využijete dodatečný odklad.

 

Přijetí nešestiletého dítěte

 • dítě narozené od září do prosince – rodič předloží žádost o přijetí a doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 • dítě narozené od ledna do června – rodič předloží žádost o přijetí, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného (dětského) lékaře

 

Spádové ulice ZŠ Krásného 24

Andrýskova, Bělohorská (lichá č. 51 do konce, sudá č. 42 do konce), Boettingrova, Jedovnická (č. 2–4), Juliánovské nám., Kamenačky (lichá č. 39 do konce, sudá č. 20 do konce), Krásného, Marie Kudeříkové, Mazourova, Nezamyslova, Ondříčkovo nám., Otakara Ševčíka (č. 38–77, 83, 85), Pod Sídlištěm, Podlomní, Potácelova (lichá č. 69 do konce, sudá č. 76 do konce), Sejkorova, Slatinská (lichá č. 23 do konce, sudá č. 28 do konce), Souběžná, Strakatého, Škroupova, Špačkova, Vápenka, Závodského.

V případě dalších dotazů se můžete obracet prostřednictvím emailu na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Šárku Moukovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Těší se na vás učitelé a žáci ZŠ Krásného 24

 

 
Nahoru