Platbu za kroužky je potřeba uhradit nejpozději do konce února. Během třídních schůzek lze zaplatit v hotovosti p. uč. Zapletalové.
Změny na druhé pololetí nahlaste p. uč. Zapletalové, zapište i do družinového deníčku.

Kroužek vaření , informace na webu, 200 Kč na 2. pololetí na společné suroviny donesou p. uč. Sládkové.

Platba kroužků na účet školy 33633621/0100, VS je složen z čísla 8, následují čísla kroužků, ve zprávě pro příjemce uvedete jméno žáka a třídu.
Jaroslava Zapletalová, vedoucí ŠK

Nahoru