Vážení rodiče, prosím přečtěte si doplňující informace ke kroužkům školního klubu:

 

Platba kroužků nejpozději do konce září, pokud nebudou kroužky včas zaplaceny, může být na místo přijat náhradník.

Rodiče družinových dětí zapíší kroužky do deníčku, je to důležité, děti ze začátku neví, kdy a kam jsou přihlášeny, je to důležité i pro kontrolu paní vychovatelky, popřípadě zastupujícího učitele.

Po dobu rekonstrukce střechy, přichází a odchází žáci od 17. 00 do tělocvičny přes školní hřiště, družinové děti v 17. 00 přichází do tělocvičny přes školu.

Kroužek Vaření - informace na webu, 200 Kč na společné suroviny donesou p. uč. Mgr. Lence Sládkové.

Nahoru