ŠKOLNÍ KLUB ROZVRH KROUŽKU 2018 -  2019
                 
  Kroužek Den Od Do Třída Vedoucí kroužku   Učebna
                 
1 Dívčí klub pondělí 13. 00 14. 00   1.-2.  Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
    středa 14. 00 15. 00   3. - 5.  Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
2 Výtvárná dílna pondělí 15. 00 16. 00   1.- 2. Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
    středa 12.45. 13. 30   6.A Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
    středa 16. 00 17. 00   3. - 5. Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
    středa 17. 00 18. 00   5. -7.  Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
3 Výroba hraček pondělí 16. 00 17. 00   3. - 5. Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
    středa 15. 00 16. 00   1.- 2. Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
4 Vaření středa 14. 00 15. 00   1.- 2. Sládková Lenka   kuchyńka
    středa 15. 00 16. 00   2. - 3. Seimlová Bedřiška   kuchyńka
    středa 16. 00 17. 00   4.- 6.    
5 Dřevomodeláři středa 16. 00 17. 00   5. - 9. Klouda Tomáš   dílny
6 Divadélko neotvíráme
7 Divadelní
8 Keramika pondělí 14. 00 15. 00  6.A Zapletalová Jaroslava   keramika
    úterý 13. 00 14. 00  1.B Zapletalová Jaroslava   keramika
    úterý 14. 00 15. 00   8.B Zapletalová Jaroslava   keramika
    úterý 15. 00 16. 00   2.A,C Zapletalová Jaroslava   keramika
    úterý 16. 00 17. 00   3.-5.  Zapletalová Jaroslava   keramika
    úterý 17. 00 18. 00   Zapletalová Jaroslava   keramika
    čtvrtek 13. 00 14. 00  1.A, 1.C Zapletalová Jaroslava   keramika
    čtvrtek 14. 00 15. 00   7.B Zapletalová Jaroslava   keramika
    čtvrtek 15. 00 16. 00   2.B Zapletalová Jaroslava   keramika
    čtvrtek 16. 00 17. 00   3. - 5. Zapletalová Jaroslava   keramika
    čtvrtek 17. 00 18. 00   Zapletalová Jaroslava   keramika
9 Atletika pondělí 16. 00 17. 00   1. - 2.  Juránek Štěpán   tělocvična
    pondělí 17. 00 18. 00   3. - 5.  Juránek Štěpán   tělocvična
10 Sportovní hry pátek 15. 00 16. 00   Hejátko Filip   tělocvična
11 Gymnastika úterý 16. 00 17. 00   1. - 2.  Šindelářová Jana   tělocvična
    úterý 17. 00 18. 00   3. - 5.  Šindelářová Jana   tělocvična
12 Přírodovědný pondělí 14. 00 15. 00   1.A,B,C Klímová Dana   přírodovědná uč.
    pondělí 15. 00 16. 00   3.tř AJ Klímová Dana   přírodovědná uč.
    pondělí 16. 00 17. 00   3.-4. Klímová Dana    
    středa 14. 00 15. 00     1.-2.tř.AJ Klímová Dana   přírodovědná uč.
    středa 15. 00 16. 00   2.tř Klímová Dana   přírodovědná uč.
    středa 16. 00 17. 00   4.-6.AJ Klímová Dana   přírodovědná uč.
13 Moderní tance pondělí 16. 00 17. 00   Vetchá Šárka   zrcadlový sál
14 Přírodovědný - Aj viz kroužek číslo 12
15 Informatika pátek 13. 00 14. 00   1.-2. Burian Jiří   informatika
    pátek 15. 00 16. 00   3.-4. Burian Jiří   informatika
    pátek 16. 00 17. 00   5.-6. Burian Jiří   informatika
16 Angličtina pátek 14. 00 15. 00   Burian Jiří   jazyková učebna
17 Míčové hry středa 15. 00 16.00   Zaoral Martin   tělocvična
18 Florbal čtvrtek 16. 00 17. 00   1.-2.  Rederer Zbyněk   tělocvična
    čtvrtek 17. 00 18. 00   3. - 6. Rederer Zbyněk   tělocvična
19 Stolní tenis je součástí sportovních her
20 Fotbal pátek 14. 00 15. 00   Hejátko Filip   tělocvična
21 Oděvní tvorba neotvíráme
22 Cvičení rodiče děti neotvíráme
23 Hry GO čtvrtek 16. 30 18. 00   Zmek Slávek   multi učebna
24 Aerobik je součástí moderních tanců Vetchá Šárka   zrcadlový sál
25 Hliněná kulička pondělí 17. 00 18. 00   Zapletalová Jaroslava   keramika
26 Atelier K čtvrtek 11.50. 12.35.   Zapletalová Jaroslava   výtvarná dílna
Nahoru