Číslo kroužku Název kroužku Vedoucí Učebna
1 Dívčí klub Zapletalová Jaroslava Výtvarná dílna
2 Výtvarná dílna Zapletalová Jaroslava Výtvarná dílna
3 Výroba hraček Zapletalová Jaroslava Výtvarná dílna
4 Vaření Sládková Lenka Kuchyňka
8 Keramika Zapletalová Jaroslava Keramická dílna
9 Atletika Zaoral Martin Tělocvična
    Marečková Tereza Tělocvična
10 Sportovní hry Zaoral Martin Tělocvična
11 Gymnastika Šindelářová Jana Tělocvična
12 Přírodovědný Marečková Michaela Přírodovědná učebna
13 Moderní tance Vetchá Šárka Zrcadlový sál
14 Informatika Mareček Jakub Učebna informatiky
16 Angličtina Procházková Aneta Jazykoherna
17 Míčové hry Marečková Kristýna Tělocvična
18 Florbal Rederer Zbyněk Tělocvična
20 Fotbal Marečková Kristýna Tělocvična
21 Oděvní tvorba Zapletalová Jaroslava Výtvarná dílna
23 Hry Go Zmek Slávek Multi učebna
24 Aerobic Vetchá Šárka Zrcadlový sál
25 Hliněná kulička Zapletalová Jaroslava Keramická dílna

 

Nahoru