NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO KLUBU

PŘI ZŠ KRÁSNÉHO 24, BRNO – JULIÁNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2017- 2018

 

Milí chlapci a děvčata, vážení rodiče,

           

            Ve školním klubu při naší základní škole je pro vás připravena řada zájmových kroužků pro vyplnění volného času a k uspokojení vašich zálib a koníčků. Máte možnost pokračovat v činnosti tradičních kroužků nebo si vybrat zájmové útvary nové, které si ve vašich řadách svoji oblibu jistě brzy získají.

Věnujte proto pozornost následujícímu přehledu a vyberte si podle svého zájmu. Přihlášku lze doručit do 30. června 2017, nebo na začátku školního roku na vrátnici, osobně vedoucí klubu, nebo na adresu: Školní klub, ZŠ Krásného 24, 636 00 BRNO

 informace o nás najdete na www.zskrasneho.cz

Podrobné informace u vedoucí školního klubu p. Jaroslavy Zapletalové mob. 736 777 847

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Název kroužku

Náplň kroužku

Zápisné za I. pol.

1.

Dívčí klub

Naučíte se různé netradiční výtvarné techniky  – drátování, odlitky ze sádry, výroba ručního papíru, tisk, mozaika, malování na sklo, batikování aj. pro všechny děti od 1. tř.

250 Kč

2.

Výtvarná dílna

Budeme malovat, tvořit  z netradičních materiálů, odlijete si svou tvář, vyzkoušíte neznámé techniky  - fotogram,asambláž, kašír.

 pro všechny děti od 1. tř.

250 Kč

3.

Výroba hraček a šperků

Pro všechny šikovné děti od 1. tř., které by si rády vyrobily  hračky a drobné dárky pro sebe a své kamarády. Uděláte si samy drobné šperky - náušnice, náramky a přívěsky z korálků, z kůže i kovu. Vyzkoušíte si různé textilní techniky.

250 Kč

4.

Vaření a stolničení

Pro všechny děti od 1. tř., které se chtějí naučit základům vaření pečení a stolničení, upečete si vánoční cukroví  a  naučíte se přichystat pohoštění pro své přátele.

250 Kč

 

5.

Modelářství

Nebaví vás doma samotné lepit modely? Přijďte mezi nás, uspořádáme výstavky a různé soutěže.

  250 Kč

6.

Divadélko pro nejmenší

Pro děti od 1. třídy – recitování, hry

250  Kč 

7.

Divadelní soubor

Pro žáky od 5. třídy. Chceš si zahrát divadlo? Chceš recitovat?  Těšíme se na tebe.

 

250 Kč

8.

Keramika

Pro začátečníky i pokročilé. Chcete tvořivě strávit volný čas, naučit se různé modelářské techniky, rozmanité způsoby dekorování hlíny a točit na hrnčířském kruhu? Neváhejte a přijďte.

500 Kč

 

9.

Atletická přípravka

Pro děti od 1. - 5.  třídy. Čekají vás míčové a sportovní

hry, základní atletické disciplíny - běh, skok, hod.

250 Kč

10.

Sportovní hry

Korfball, baseball, stolní tenis a jiné sportovní hry

250 Kč

11.

Gymnastika,

Mladší a starší dívky – základy moderní a sportovní gymnastiky

250 Kč

12.

Přírodovědný kroužek

Chcete se dozvědět o přírodě to, co v učebnicích nebylo? V našem kroužku se můžete starat o svá zvířátka, dozvíte se něco o rybičkách a  jiných terarijních zvířatech. Máme svou přírodovědnou klubovničku se zvířátky. Pro všechny děti od 1. tř.

300 Kč

13.

Street dance

Pro všechny děvčata a chlapce, kteří mají rádi hudbu a tanec

 1.  – 9. tř.  Naučíte se základní kroky a drobné sestavy

250 Kč

14.

Informatika -programování

Internet a tvoření webových stránek pro pokročilé

250 Kč

15.

Informatika I., II.

Pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat s počítačem. 1. - 9.  tř. Pro nejmenší seznámení s počítačem, možnost pracovat s výukovými programy, počítačové hry.

250 Kč

16.

Angličtina

přípravka

Práce s interaktivní tabulí

Práce na PC -  výukové programy didaktické hry, zpívání písniček, pohádky, divadlo, tanečky, pracovní listy, rozšiřování slovní zásoby, tvoření krátkých vět, vše formou her.

300 Kč

17.

Míčové hry

Pro chlapce a děvčata  – základy míčových her

volejbal, basketbal, házená, vybíjená

250 Kč

18.

Florbal

Pro mladší a starší žáky, zvládnutí základní techniky a herních situací, účast na žákovských soutěžích.

250 Kč

19.

Stolní tenis

Kroužek je součástí sportovních her

250 Kč

20.

Fotbal

Pro mladší a starší žáky.

250 Kč

21.

Tvorba a zpracování  oděvních doplňků

Chcete být originální? Láká vás obohatit šatník novými modely vlastní výroby? Hlásíte se na uměleckou školu? Chcete originální šperky? Dívky 5. – 9. t ř.

 

300 Kč

22.

Cvičení rodičů s dětmi

V letošním roce neotvíráme.

250 Kč

23.

Deskové hry

Chcete se naučit starou čínskou hru GO? Chcete si zahrát i jiné společenské hry – Carcassonne,Elfenlands,Osadníci i jiné, pak určitě přijďte mezi nás. Pro všechny děti od 1. tř.

250 Kč

24.

Aerobic

Pro dívky 1. – 9. tř.

250 Kč

25.

Hliněná kulička

Výtvarně keramický kroužek pro předškoláky i menší šikovné děti. Rodiče, přijďte tvořit společně se svými dětmi

500 Kč

 

KERAMICKÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ – pravidelné večerní středeční kurzy keramiky

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ - příležitostné výtvarné kurzy

  Zájemci o zasílání nabídek kurzů pošlete svoji mailovou adresu.

 

PLATBA KROUŽKU – PŘEVODEM, DĚKUJEME JJJ

 

Platba kroužků na účet školy 33633621/0100, VS je složen z čísla 8, následují čísla kroužků, ve zprávě pro příjemce uvedete jméno žáka a třídu.

 

Např. platíte kroužky číslo 1,2, 15, 25, VS 801021525 ( nula je pouze u jednomístného čísla). Ve zprávě pro příjemce Petr Novák 6 B.

 

 Konkrétní  časový plán  kroužků  bude vyvěšen  ve vestibulu školy a na stránkách školy 1. 9. 2017

 Pravidelná činnost kroužků začíná 18. 9.2017 a končí 15. 6.  2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Jméno ..................................................

Datum narození ...................................

Škola  .......................................

Třída ve školním roce 2017/2018........

Bydliště ...............................................

Telefon ................................................

Zájmový klub ......................................

Email adresa

Zdravotní stav .....................................

Zdravotní pojišťovna ...........................

 

Podpis rodičů ......................................

 

Zavazujeme se uhradit stanovené zápisné na 1. pol. do konce září 2017, 2. pol. do konce ledna 2018 .                                                                                                                 

Bereme na vědomí, že vedoucí zájmového útvaru zodpovídá za žáky pouze v době trvání kroužku.

Kroužek bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců. 

Nahoru