ZÁŘÍ

 Vzpomínáme na prázdniny – kreslíme nejkrásnější prázdninový zážitek

                                                  výstavka výtvarných prací

Ideální třída – výtvarně zpracujeme návrh třídy podle našich předsta

                        výstavka výtvarných prací

Roční období - tvoříme plakát ročních období

 

ŘÍJEN

Pátrání – hledáme ukrytý poklad v blízkém okolí školy, orientační soutěž

Podzimní čarování - tvoříme výrobky a obrázky z přírodních materiálů

                                   výstavka výrobků

Drakyáda – vyrábíme papírové draky, na školním hřišti zkoušíme jak létají

 

LISTOPAD

Kopretinka – odpovídáme na otázky a za správnou odpověď získáváme body

                       znalostní test z dopravní výchovy

Jak se příroda připravuje na zimu – pozorujeme změny v přírodě a soutěžíme

Jaké známe pohádky – připomeneme si známé pohádky a uspořádáme výstavku výtvarných prací s motivy oblíbených pohádkových

                                        hrdinů

PROSINEC

 S čerty nejsou žerty – zábavná soutěž, při které si dokazujeme svou nebojácnost a šikovnost, můžeme se proměnit dokonce i   

                                      v opravdové čerty

Čertovská diskotéka – tančíme v rytmu čertovské hudby

Vánoční stromeček – vyzdobíme si společně naší školní družinu

Vánoční besídka – připravíme si krátké pásmo vánočních koled, říkadel, scének

                                  

LEDEN

Jen dva prstíčky strčíme, hned zase půjdeme – besedujeme se strážníkem městské policie

Stopy ve sněhu – soutěžíme v určování stop zvířat ve sněhu

Zimní olympiáda – soutěžíme v netradičních disciplínách (hod sněhovou koulí na cíl, slalom na bobech, atd.)

Cesta do pravěku -  získáme nejen nové a zajímavé informace o pravěku, ale také vyluštíme několik kvízů a zasoutěžíme si

 

ÚNOR

Dětský karneval – rej plný masek, tance a soutěží

Podvodní svět – vyrábíme akvárium

Největší sněhulák – soutěžíme ve stavbě sněhuláka

 

BŘEZEN

Kuličkyáda – soutěžíme ve cvrnkání kuliček

Co přináší jaro – velikonoční soutěž

Doremi – soutěžíme ve zpěvu

 

DUBEN

Rej čarodějnic – proměníme se v čarodějnice a při hudbě si vyzkoušíme mnoho nových her

Hrad z písku – hrajeme si na stavitele

Míčové hry – připomeneme si pravidla některých míčových her (vybíjená, kopaná, basketbal,…)

Pohádky bydlí v knížkách aneb pohádkový svět – pro jedno odpoledne se z nás stanou herci a zahrajeme si pohádku

 

KVĚTEN

Orbis pictus – malujeme barevnými křídami na chodníku

Otvírání studánek – připomeneme si 31.květen a vyrábíme studánky dle vlastní fantazie

Atletická olympiáda – zápolíme ve třech disciplínách (hod, běh, skok)

 

ČERVEN

Dětský den – hrajeme si, tančíme, soutěžíme

Domečky pro skřítky – na školním dvoře stavíme z přírodních materiálů domečky pro skřítky

Pohádková cesta – připomeneme si nejznámější večerníčky a společně si zasoutěžíme

Sluníčko už krásně hřeje – najdeme si co nejvíce informací o Slunci a jedno si společně také vyrobíme

 

 

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.