1. Přijetí do školní družiny není nárokové.

2. Žáci jsou do družiny přijímáni na základě vyplněného zápisního lístku odevzdaného v termínu, který určí ředitelka školy a do naplnění kapacity 210 žáků.

3. Přednostně jsou přijímáni žáci 1.-3. ročníků.

4. Žáci přihlášení po termínu, jsou evidováni jako náhradníci a při uvolnění místa nebo nenaplnění kapacity kontaktuje  jejich zákonné zástupce vedoucí vychovatelka.

 

V Brně dne 1.9. 2018                                                                         Mgr. Petra Grünhutová, ředitelka školy

Nahoru