Vážení rodiče,

srdečně vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022. 

Zápis se koná v budově ZŠ Krásného 24 v Brně Juliánově

v pondělí 26. dubna 2021 od 14.00 do 18.00 hodin, 

v úterý 27. dubna 2021 od 14.00 do 18.00 hodin. 

Pokud se nemůžete z vážných důvodů dostavit k zápisu, můžete po předchozí telefonické domluvě využít dodatečný zápis (tel.: 601 131 824, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Do prvního ročníku školního roku 2021/2022 se zapisují děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015  včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2021.

 

K zápisu je třeba: 

 • žádost o přijetí

Před samotným zápisem musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na adrese http://zapisdozs.brno.cz/ . Tuto žádost vytisknete a odevzdáte ve škole při zápisu, je možné vytisknout přímo u zápisu. Žádost o přijetí musí být podepsána oběma zákonnými zástupci.

Při vyplňování žádosti o přijetí vám bude vygenerován číselný kód, který si uschovejte. Pod tímto kódem zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do konkrétní první třídy.

Součástí žádosti je i formulář Informační povinnost, jedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Tento formulář odevzdáte společně s žádostí o přijetí.

 • zápisový list

Zápisový list je možné vyplnit a vytisknout přímo u zápisu. ke stažení zde

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz alespoň jednoho zákonného zástupce 

dětí, které nejsou občany ČR, musí zákonný zástupce předložit doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o trvalém pobytu.

 

Pro své děti můžete zvolit vzdělávací program: 

 • ŠVP - Škola na cestě - základní 

Standardní učební plán založený na týmové spolupráci, komunikaci, toleranci, odpovědnosti a řešení problémů. Má vyváženou hodinovou dotaci všech předmětů a zaměřuje se na:

čtenářskou gramotnost, matematické dovednosti a všeobecný rozvoj dítěte,  prakticky využitelné dovednosti, znalosti a rozvoj životních kompetencí,  zásady komunikace a diskuse, dodržování norem a pravidel,  motivaci pro celoživotní vzdělávání.

 • ŠVP - Škola na cestě - rozšířené vyučování anglického jazyka 

Výuka je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, její součástí  jsou rodilí mluvčí, kteří s  dětmi společně s pedagogy vyjíždí také na školy v přírodě. Časová dotace je v  1. a 2. třídě 3 hodiny týdně, od 3.ročníku 4 hodiny.  Jednu hodinu týdně mají žáci rodilého mluvčího, na druhém stupni navíc hodinu Jazykového semináře.  Žáci se účastní školních a městských soutěží jako jsou English  Jungle  English  Guide.

Kritéria pro zařazení do tříd s rozšířenou výukou Aj 

Zájemci o zařazení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka projdou krátkým pohovorem s vyučujícími anglického jazyka, při kterém jsou posuzovány komunikační a jazykové předpoklady pro výuku ve třídě s RvAj

Komunikační předpoklady - vyjadřovací schopnosti, dobrá slovní zásoba, vady řeči.

Jazykové předpoklady - reprodukce slyšeného slova, sluchová paměť, fonetické rozlišení začátku a konce slov.

 

Pro příští školní rok otevíráme z kapacitních důvodů pouze dvě první třídy, nenabízíme možnost zařazení dětí do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. 

Posílení hudební výchovy nabízíme všem dětem, které budou mít zájem navštěvovat školní sbor Prvňáci, bez ohledu na vzdělávací program, který si zvolí.

 

Jak probíhá zápis? 

 • Při příchodu do školy vás přivítají žáci druhého stupně naší školy. Na „Cestě k zápisu“ dítě sbírá razítka za splnění jednoduchých motivačních úkolů (střelba na branku, hod na koš, uhodnutí pohádky). Pokud bude vaše dítě ostýchavé, plačtivé, nebude chtít plnit úkoly, nebudeme ho nutit. 
 • V označené místnosti předložíte žádost o přijetí, zápisový list, rodný list dítěte a občanský průkaz. 
 • Následuje samotný zápis, u kterého můžete být se svým dítětem. Při zápisu paní učitelka posuzuje školní zralost dítěte. Tato část zápisu nepřesáhne 15 minut. 

Informace o zařazení dítěte do konkrétní první třídy budou zveřejněny po skončení přijímacího řízení na hlavních dveřích školy a na webových stránkách školy.

Podrobné informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, Školní družiny, Školního klubu se dozvíte na informativní schůzce v červnu  2021 (pozvánku obdržíte emailem).

 

Kritéria pro přijetí do naší základní školy 

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v našem spádovém obvodu.

Děti z jiného spádového obvodu přijímáme v případě volné kapacity dle následujících kritérií:

 • sourozenec, který již naši školu navštěvuje 
 • losování za přítomnosti vedení školy, zástupců školské rady a zřizovatele. 

 

Odklad školní docházky 

Pokud zvažujete pro své dítě odklad školní docházky, dostavte se i s dítětem k zápisu.

Zapisujícího učitele informujte o skutečnosti, že budete žádat o odklad školní docházky

Potřebné dokumenty:

 • žádost o odklad, vytisknete na adrese http://zapisdozs.brno.cz/ nebo při zápisu ve škole,  
 • kladné doporučení poradenského zařízení,  
 • kladné doporučení odborného (dětského) lékaře, 
 • rodný list dítěte, 
 • občanský průkaz zákonného zástupce. 

V případě, že nemáte v den zápisu obě kladná doporučení nebo ještě nejste rozhodnuti, zda budete pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, musíte zažádat o přijetí k základnímu vzdělávání (vytiskněte žádost o přijetí a odevzdejte ve škole).

 

Přijetí nešestiletého dítěte 

 • dítě narozené od září do prosince – rodič předloží žádost o přijetí a kladné doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 • dítě narozené od ledna do června – rodič předloží žádost o přijetí, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného (dětského) lékaře

 

Spádové ulice ZŠ Krásného 24 

Andrýskova, Bělohorská (lichá č. 51 do konce, sudá č. 42 do konce), Boettingrova, Jedovnická (č. 2–4), Juliánovské nám., Kamenačky (lichá č. 39 do konce, sudá č. 20 do konce), Krásného, Marie Kudeříkové, Mazourova, Nezamyslova, Ondříčkovo nám., Otakara Ševčíka (č. 38–77, 83, 85), Pod Sídlištěm, Podlomní, Potácelova (lichá č. 69 do konce, sudá č. 76 do konce), Sejkorova, Slatinská (lichá č. 23 do konce, sudá č. 28 do konce), Souběžná, Strakatého, Škroupova, Špačkova, Vápenka, Závodského.

 

V případě dotazů se můžete obracet prostřednictvím emailu na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Šárku Moukovou.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 601 131 824

Těšíme se na viděnou

pedagogický sbor školy

                                                                 

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.