Plán akcí na školní rok 2018/2019

ZÁŘÍ Soustředění sboru Petrklíček ÚNOR Školní kolo v recitační soutěži
  Muzikál pro hudební třídy - DD   Technické muzeum,7.r. (fyzika)
  KJM, 4.C   MZM, Mechorosty, 6.r.
ŘÍJEN Amavet 1.st.   KJM, 4.C
  výukový program 8.A   Zápis nanečisto
  Nekoř, soustředění SZ, IS BŘEZEN  Dukovany, exkurze 8.-9.r.
  výukový program, Dům umění 6.A   DOD pro budoucí prvňáky
  divadlo Polárka, 6.A   Šplh o tyči, 2.st., obvodní kolo
  matematická soutěž MATESO   Amavet 1.st.
  celoškolní projekt STROM SVOBODY   projekt Dental prevention, 1.-3. ročníky
  florbal pro 7.-9.r. DUBEN celoškolní projekt DEN ZEMĚ
  školní florbalový turnaj   Vystoupení orchestru v Ústí nad Labem
  interaktivní výuka v přírodě, 1.B, 2.C   Festival Petrklíč
LISTOPAD florbalové turnaje   Zápis do 1. tříd
  futsalové turnaje   Vitamínový den, 1.st.
  Technické muzeum, 5.B   Týden velikonočních vajíček
  KJM, 1.C   21. ročník Velikonoční laťky
  výukový program STARÉ ŘECKÉ BÁJE. 6.r.   Minikopaná, 4.-5.r., Mv Donald's Cup
  meziškolní kolo ve šplhu - organizátoři akce   Okresní finále ve futsalu
  celoškolní akce - PYŽAMOVÝ DEN   Černovická liga, futsal, 2.st.
  Keramická vernisáž   OK ve vybíjené, 4.-5.r.
PROSINEC Vánoční koncert KVĚTEN Obhajoby absloventských prací žáků 9.r.
  Vánoční dílny, vánoční besídky   Školní výlety
  Mikuláš   Jazykové soustředění - jazykové třídy
  Novoměstský pohár, florbalový turnaj, 3.-5.r.   Exkurze do Moravského krasu, 9.r.
  KJM, 4.B,C   Jazykový pobyt v německy mluvících zemích, 7.-9.r.
  planetárium 5.A,B   Výjezd výtvarníků
  výstava TITANIC, 6.A ČERVEN Zahradní slavnost
LEDEN Recitační soutěž - třídní kolo   Vitamínový den - 1. stupeň
  Městské kolo v plavání   Školní výlety
  Novoroční fotbálek   Světový den životního prostředí
  mobilní planetárium   Planeta Země 6.-9.r.
Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.