Školská rada

Pravomoci školské rady

  1. Funkční období členů je 3 roky.
  2. Zasedá nejméně dvakrát ročně, na prvním zasedání si zvolí svého předsedu a jednací řád. Předseda pak její zasedání svolává.
  3. Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování.
  4. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  5. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
  6. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  7. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  8. Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává návrhy na zlepšení hospodaření
  9. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  10. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

Aktuální složení školské rady

Mgr. Alexandra Hlavatá, RNDr. Lenka Koláčková, Mgr. Jeanette Mlčúchová– zástupci školy
paní Barbora Bočková, Mgr. Monika Doležalová, MUDr. Katarína Marťanová – zástupci rodičů
Ing. Martin Ando, p. Aleš Haluza, p. Šimon Ryšavý – zástupci zřizovatele

 

Jednací řád Školské rady zde

Nahoru

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.