Povinně zveřejňované informace

Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy, Brno, Krásného 24 na r. 2017
 
  1. Rozpočet prostředků poskytnutých zřizovatelem - na provoz - zveřejněno na internetových stránkách zřizovatele - Městská část Brno-Židenice
  2. Rozpočet prostředků  ze státního rozpočtu, vyvěšeno dne 7. 6. 2017 - zde
Nahoru